Förkasta det fientliga budet!

Report this content

REMEC i brev till Allgons aktieägare Förkasta det fientliga budet! På onsdag den 4 oktober går tiden ut för det fientliga bud som är lagt på Allgon. REMEC rekommenderar därför i ett brev idag samtliga Allgons aktieägare att förkasta det fientliga budet och invänta REMECs bud. REMECs bud är högre och de som accepterar budet får ta del av Allgons och REMECs gemensamma utveckling till ett världsledande företag i en stark tillväxtmarknad. Synergierna mellan företagen bedöms enligt REMECs företagsledning uppgå till ca 200 Mkr per år under de kommande åren. I torsdags, den 28 september 2000, lämnade REMEC ett erbjudande att köpa samtliga aktier och teckningsoptioner i Allgon. Budet är förankrat i Allgons styrelse, som således rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Därför rekommenderar REMEC idag i ett brev till Allgons aktieägare att de som överväger det fientliga budet avvaktar REMECs bud och att de som redan anmält sitt intresse för det fientliga budet drar tillbaka sin intresseanmälan. REMEC är ett ledande företag inom infrastruktur för telekommunikation. I februari 1996 noterades REMEC på NASDAQ. Årsomsättningen uppgick då till 52,8 miljoner USD. Årsomsättningstakten, baserat på det senaste kvartalet som slutade den 28 juli 2000, uppgick till 252 miljoner USD, en tillväxt på 377 procent sedan februari 1996. REMEC är idag omsättningsmässigt jämstort med Allgon. REMEC bedriver forskning, utveckling och produktion inom infrastruktur för telekommunikation, bland annat trådlöst bredband, RF subsystem och fiberoptik. REMEC är representerat i hela världen med huvudkontor i det forskningsintensiva Kalifornien. Det är REMECs och Allgons bedömning att bolagen kan bilda ett världsledande företag inom infrastruktur för telekommunikation genom att de gemensamt får ett bredare produktutbud och en ledande ställning på fyra viktiga delmarknader: Trådlös radioutrustning riktad till OEM-kunder, t ex Motorola, Lucent, Nokia, Ericsson. Förstärkare som förbättrar kapacitet och täckning för befintliga operatörer, t ex Voicestream, Omnipoint, AT&T, Orange, Telefonica, China Mobile. Trådlös bredbandsutrustning för MMDS, LMDS, Point to Point Radio, V.SAT och trådlös LAN med kunder som Ensemble, Teligent, Nortel. Fiberoptiska moduler. Dessutom uppnås en bättre geografisk täckning genom Allgons starka position på de viktiga europeiska och asiatiska marknaderna och REMECs på de amerikanska marknaderna. REMEC anser att en av Allgons främsta tillgångar är dess utvecklingskapacitet med kompetent och välutbildad personal. Den tillgången kommer att bli mycket viktig för det nya företaget, både kompetensmässigt och som "öra mot marken" i världens just nu mest intressanta region för mobil kommunikation - Stockholm. Hittills har synergier identifierats inom marknadsföring, produktion och produktutveckling samt genom betydande samförsäljningsmöjligheter. REMEC bedömer att dessa synergier uppgår till ca 200 Mkr per år under de kommande åren. Sedan marknadsnoteringen 1996 har REMEC förvärvat tio företag. REMECs ledning har mångårig erfarenhet av integrationsarbete i olika företagskulturer. Erfarenheten från integrationsprocesser och hur synergier tas fram gör att REMEC tillsammans med Allgon kan höja såväl lönsamheten som tillväxten i Allgon. REMECs erbjudande ger möjlighet för befintliga aktieägare att sälja maximalt 500 aktier mot kontant betalning om 161 kronor per aktie. Det fientliga budet som också finns i marknaden innebär ingen möjlighet till kontant betalning. Den dagliga omsättningen i REMEC-aktien uppgår idag till ca 541.000 aktier motsvarande ca 150 Mkr, att jämföras med en dagsomsättning på ca 7 Mkr,i det företag som lagt det fientliga budet. Om samtliga aktieägare i Allgon accepterar REMECs erbjudande kommer REMEC att ägas till 75 procent av REMECs nuvarande aktieägare och till 25 procent av Allgons nuvarande aktieägare. En parallell notering av REMEC-aktien (inklusive Allgon) på OM Stockholmsbörsen och NASDAQ innebär dessutom att aktien kommer att handlas mellan klockan 9.30 och klockan 22.00 svensk tid. Spridningen och den utökade handelsmöjligheten kombinerat med den redan nu goda likviditeten i REMEC-aktien bidrar till attraktiviteten i REMECs erbjudande. Vid frågor, kontakta Nick Randall, Ordförande i REMEC Airtech, ansvarig för Allgon-erbjudandet Tel: +44 1296 31 93 55 eller +44 860 35 24 46 (mob) Detta pressmeddelande får ej distribueras i U.S.A, Kanada, Australien eller Japan. Inget erbjudande lämnas härmed till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar