Kommentar till uppgifter i Dagens Industri

Kommentar till uppgifter i Dagens Industri Med anledning av felaktiga uppgifter i Dagens Industri avseende de åtaganden som A-aktieägarna i Allgon givit till REMEC lämnas följande klarläggande: I enlighet med vad som anges i det prospekt som REMEC publicerat med anledning av erbjudandet till aktieägarna i Allgon, har samtliga A- aktieägare (som representerar 26,4 procent av rösterna och 3,5 procent av kapitalet) i Allgon förbundit sig att acceptera detta erbjudande. Samtliga i erbjudandet inlämnade aktier - såväl A- som B-aktier - säljs endast till REMEC om erbjudandet fullföljs. Som tydligt framgår av prospektet kan erbjudandet endast fullföljas om aktieägare representerande mer än 66,7 procent av antalet aktier och röster i Allgon accepterar detsamma. Fullföljs inte erbjudandet finns inget åtagande från A- aktieägarna att avyttra några aktier till REMEC. Allgon AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar