LGP tackade nej till vidare diskussioner

LGP tackade nej till vidare diskussioner LGPs VD Mikael Gottschlich har till nyhetsbyrån Direkt uttalat sig om Allgons ledning och styrelse samt om bolagets potential. Gottschlich påpekar att det inte förekommit några diskussioner mellan Allgon och LGP sedan LGP lämnade ett erbjudande till aktieägarna i Allgon. Fakta är följande: Allgons styrelse fann efter utvärdering att LGPs oförankrade bud inte återspeglade värdet av Allgons verksamhet och potential. Trots att det fanns en viss industriell logik, skulle en sammanslagning med LGP minska den av Allgon eftersträvade fokuseringen mot avancerade telekomprodukter, främst då LGPs verksamhet till övervägande del utgörs av legotillverkning. Mot denna bakgrund valde styrelsen att utvärdera andra alternativ och inleda diskussioner med andra intressenter. LGP bjöds in att - i likhet med en rad andra företag - träffa ledningen för Allgon, ta del av ett omfattande material om bolagets verksamhet och framtid samt diskutera eventuella strukturaffärer. Anledningen att LGP ej deltog i möten av detta slag var att LGP - till skillnad från övriga såväl svenska som utländska potentiella budgivare - inte var villiga att underteckna en sekretessförbindelse med ett sedvanligt åtagande att under en begränsad period inte rekrytera personal från Allgon. LGP tackade alltså nej till vidare diskussioner. Allgon AB (publ) Allgons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra radiobaserade lösningar och andra produkter för trådlös telefoni och datakommunikation. Allgons produktsortiment omfattar antennsystem för infrastruktur i mobiltelefonnät; filter, combiners och liknande produkter för basstationer; repeaternät; radiolänkutrustning; mobiltelefonantenner; trådlösa lokala nätverk samt blåtandprodukter. Allgons fakturerade försäljning uppgick under 1999 till 2 136 Mkr. Antal anställda uppgick till 1 249 i slutet av 1999. Allgon grundades 1946. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar