Precisering av villkor och tidplan för REMECs Allgonerbjudande

Precisering av villkor och tidplan för REMECs Allgonerbjudande I torsdags, den 28 september 2000, lämnade REMEC ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Allgon. Styrelsen i Allgon står bakom budet och har således rekommenderat Allgons aktieägare att acceptera budet. De huvudsakliga villkoren för erbjudandet innebär att för varje aktie i Allgon, oavsett aktieslag, erbjuds 0,538169 nyemitterade stamaktier i REMEC. Samtliga aktieägare i Allgon erbjuds möjlighet att sälja maximalt 500 aktier mot kontant betalning om 161 kronor per aktie. REMEC erbjuder 9,40 kronor kontant för varje teckningsoption i Allgon. REMECs erbjudande omfattar högst 15.750.000 stamaktier i REMEC. Precisering av villkor Möjligheten att sälja aktier mot kontant betalning (direkt eller via ombud) gäller endast de som är registrerade aktieägare i Allgon per den 6 oktober 2000. Mot bakgrund av att aktieaffärer i Sverige görs med tre dagars likvid, är sista dag för förvärv av aktier för att omfattas av kontanterbjudandet tisdagen den 3 oktober 2000. Preliminär tidplan Enligt den preliminära tidplanen kommer prospektet att distribueras till aktieägarna i slutet av november 2000 och anmälningsperioden beräknas löpa under december 2000, varvid utfallet av erbjudandet kommer att offentliggöras under innevarande år. Om erbjudandet fullföljs beräknas vederlag komma att erläggas i januari 2001. En detaljerad tidplan kommer att tillhandahållas inom kort. Rättelse I pressmeddelandet den 28 september 2000 var siffran för REMECs resultat efter skatt avseende räkenskapsåret som slutar den 31 januari 2000 felaktig. Den korrekta siffran är USD -6,675 miljoner. Vid frågor kontakta: Nick Randall, Ordförande i REMEC Airtech, ansvarig för Allgon-erbjudandet Tel: +44 1296 31 93 55 eller +44 860 35 24 46 (mob) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00650/bit0002.pdf

Dokument & länkar