REMECs bud genomförs inte

REMECs bud genomförs inte REMEC har meddelat att bolaget vid utgången av den förlängda anmälnings- tiden den 12 januari 2001 för erbjudandet till aktieägarna och optionsinnehavarna i Allgon inte erhållit accepter från aktieägare representerande mer än två tredjedelar av antalet aktier och röster i Allgon. En anslutning av minst två tredjedelar var ett villkor för erbjudandets genomförande och REMEC har meddelat att man således inte kommer att fullfölja erbjudandet. Allgon AB (publ) Allgons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra radiobaserade lösningar och andra produkter för trådlös telefoni och datakommunikation. Allgons produktsortiment omfattar antennsystem för infrastruktur i mobiltelefonnät; filter, combiners och liknande produkter för basstationer; repeaternät; radiolänkutrustning; mobiltelefonantenner; trådlösa lokala nätverk samt blåtandprodukter. Allgons fakturerade försäljning uppgick under 1999 till 2 136 Mkr. Antal anställda uppgick till 1 249 i slutet av 1999. Allgon grundades 1946. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/14/20010114BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/14/20010114BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar