Stark försäljning men tillväxtsatsningar och låga bruttomarginaler drar ner Allgo

Stark försäljning men tillväxtsatsningar och låga bruttomarginaler drar ner Allgons resultat för andra kvartalet Allgons nettoomsättning och orderingång uppvisar starka ökningar. För april-juni förväntas nettoomsättningen uppgå till 630-650 (528 april-juni 1999) MSEK och orderingången till 660-700 (520) MSEK. Allgon bedöms nå ett nollresultat efter finansiella poster (23) MSEK för andra kvartalet. I detta resultat ingår en positiv engångseffekt om cirka 20 MSEK från avyttringen av fordonsantennverksamheten. Inom Allgon Mobile Communications har försäljningen av terminalantenner varit svagare än förväntat till följd av att vår marknad nu snabbt utvecklats mot fasta och inbyggda antenner på bekostnad av utdragbara. Detta har medfört överkapacitet i produktionen och att Allgon Mobile Communications resultat påverkats ogynnsamt. Fortsatta satsningar på nya antennlösningar pågår och ett antal nya produktfamiljer är under lansering. Allgon Systems försäljning och orderingång fortsätter att utvecklats positivt. Marknadstillväxten för detta affärsområde är för närvarande god, speciellt i Nordamerika. Satsningarna på de nya tillväxtområdena Wireless Solutions och Allgon Microwave belastar resultatet med omkring 35 (13) MSEK under andra kvartalet och med omkring 60 (26) MSEK under första halvåret. Marknadsutsikterna för dessa verksamheter ser bra ut. Ett omfattande program kommer att genomföras för att förbättra lönsamheten. För ytterligare information kontakta: Jan Edhäll Telefon: 08-540 822 31 VD och koncernchef, Allgon AB Claes Silfverstolpe Telefon: 08-540 822 32 Ekonomidirektör, Allgon AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT01370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT01370/bit0002.pdf

Dokument & länkar