Uppdatering angående REMECs bud - Allgons Styrelse återtar sin rekommendation

Uppdatering angående REMECs bud - Allgons Styrelse återtar sin rekommendation Den 13 december 2000 uppdaterade Allgon bolagets aktieägare angående REMECs bud och lämnade en lägesrapport angående Allgons verksamhet. Med anledning av REMECs tillkännagivande den 7 december 2000 om att förlänga anmälningstiden för erbjudandet till Allgons aktieägare till och med den 12 januari 2001, meddelade styrelsen dessutom att den under den tidigare delen av januari 2001 skulle lämna en ny uppdatering till aktieägarna i Allgon för att åter kunna utvärdera värdet av erbjudandet med avseende på de förändrade marknadsförutsättningarna. Sista betalkurs för REMEC-aktien fredagen den 5 januari 2001 var USD 9,3125, dvs 70 procent lägre än när erbjudandet till Allgons aktieägare lämnades. Detta innebär att REMECs aktieerbjudande för närvarande motsvarar 54 kronor per Allgonaktie, att jämföra med 161 kronor, vilket var värdet av erbjudandet när det lämnades. Alla aktieägare som var införda i Allgons aktiebok per den 6 oktober 2001 äger enligt erbjudandet rätt att sälja upp till 500 aktier för 161 kronor kontant. Trots att ett samgående mellan REMEC och Allgon skulle vara industriellt riktigt, innebär den senaste tidens kraftiga kursfall i REMEC-aktien att värdet av erbjudandet reducerats till en nivå där styrelsen inte längre kan rekommendera aktieägarna att acceptera detta. Styrelsen, vars finansiella rådgivare är Morgan Stanley Dean Witter och Erneholm & Haskel, ser sig därför tyvärr tvungna att återta sin rekommendation till aktieägarna i Allgon att acceptera REMECs erbjudande. I sin rådgivning har Morgan Stanley Dean Witter och Erneholm & Haskel AB förlitat sig på styrelsens och ledningens bedömning av branschens kommersiella förutsättningar. Aktieägare som har lämnat in sina aktier påminns om möjligheten att återta sin accept genom att skriftligen informera Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. Styrelsen är övertygad att Allgon har en stark framtid som ett oberoende företag. Styrelsen känner fortsatt tillförsikt för bolagets potential att verka på de växande marknaderna för trådlös kommunikation och att ge aktieägarna en god värdetillväxt. För ytterligare information kontakta: Gunnar Bark, Styrelsens ordförande, Allgon AB Telefon: 0708-402 187 Jan Edhäll, VD och koncernchef, Allgon AB Telefon: 08-540 822 31 Allgons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra radiobaserade lösningar och andra produkter för trådlös telefoni och datakommunikation. Allgons produktsortiment omfattar antennsystem för infrastruktur i mobiltelefonnät; filter, combiners och liknande produkter för basstationer; repeaternät; radiolänkutrustning; mobiltelefonantenner; trådlösa lokala nätverk samt blåtandprodukter. Allgons fakturerade försäljning uppgick under 1999 till 2 136 Mkr. Antal anställda uppgick till 1 249 i slutet av 1999. Allgon grundades 1946. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00680/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/08/20010108BIT00680/bit0004.pdf

Dokument & länkar