Swedols försäljningsutveckling för mars 2020

Försäljningen i mars uppgick till 287,7 Mkr, vilket är en ökning med 9,3% jämfört med motsvarande period föregående år (263,1). Periodens antal arbetsdagar var 22 (21). Försäljningen per dag uppgick till 13,1 Mkr (12,5), vilket motsvarade en ökning med 4,4%.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (januari-mars 2020) ökade med 2,8% till 828,4 Mkr (805,6), jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen per dag uppgick till 13,1 Mkr (12,8), vilket motsvarande en ökning med 2,8%.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32 Mob. 46 72 452 60 40 irene.bellander@swedol.se

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls och Univern. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,6 miljarder kronor 2019 och har cirka 1,100 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 klockan 08.30.