Avbrutna förhandlingar försämrar Stockholms sjukvård och ger landstinget ännu sämre ekonomi

Avbrutna förhandlingar försämrar Stockholms sjukvård och ger landstinget ännu sämre ekonomi Stockholms läns landsting har avbrutit upphandlingen av bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård. Denna upphandling skulle ha varit klar i december i år. Landstinget riskerar nu istället att stå helt avtalslöst och vara beroende av direktupphandlingar i akuta lägen för att klara av en fungerande vård. Att vara avtalslös gynnar vare sig patienter, medarbetare eller landstingsekonomin. Att ha avtal ger en trygghet för upphandlaren, i detta fall Stockholms läns landsting. Genom avtal kvalitetssäkrar man vården och försäkrar sig om att det finns tillgänglig personal som snabbt kan rycka in vid sjukdom eller annan frånvaro. - Vi är övertygade om att sjukvården även fortsättningsvis kommer att behöva hyra in personal och en upphandling ger större möjligheter för landstinget att både säkra rätt pris och hög kvalitet av seriösa företag, säger förbundsdirektör Eva Östling Ollén. Att dialog och samarbete leder till bättre vård och bättre lösningar för alla parter är vi övertygade om. Bemanningsbranschen kan skapa nödvändig flexibilitet i såväl uppgång som nedgång. Av landstingets kostnader 2002 motsvarade kostnaderna för inhyrd personal bara ca 1 procent av kostnaderna för hälso- och sjukvård. Beslutet att avbryta upphandlingen går dessutom helt emot personal- landstingsrådet Lars Dahlbergs uttalade vilja om att bygga långsiktiga relationer med bemanningsbranschen. Dahlberg har vid upprepande tillfällen betonat vikten av ett långsiktigt samarbete med bemanningsföretagen, vilket vi välkomnat. Men nu undrar både vi och våra medlemmar vilken inriktning landstinget väljer: dialog och långsiktigt samarbete eller köpstopp och avbrutna upphandlingar av ramavtal. Kontakta oss för mer information Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, tel 070-345 69 68 Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, tel 070-345 68 48 Bemanningsföretagen är ett arbetsgivar- och branschförbund för bemannings- och rekryteringsföretag. Förbundet har vid starten ca 400 medlemmar, vissa av dem har tidigare varit medlemmar i branschorganisationen SPUR, som nu upphört. Bemanningsföretagen ingår fr o m den 1 oktober i Almega. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031030BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031030BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar