Bemanningsföretag i sjukvården - en trygghet för både patienter och landstingens ekonomi

Bemanningsföretag i sjukvården - en trygghet för både patienter och landstingens ekonomi Idag startar det nya arbetsgivar- och branschförbundet för bemanningsföretag sin verksamhet. En ytterst aktuell fråga för förbundets medlemmar är storstadslandstingens beslut att inte längre anlita bemanningsföretag i vården. Under de senaste månaderna har sjukhusledningar i Stockholm, Skåne och flera andra landsting fattat drastiska beslut för att minska sina kostnader. Utan förvarning infördes totalstopp för inhyrd personal. - Om vi hade kontaktats vid beslutet hade vi kanske kunnat nå en annan lösning, menar Eva Östling Ollén, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. Vi vill gärna dela vår kunskap med våra uppdragsgivare och föra en kontinuerlig dialog om kvalitativ och ekonomisk bemanning. Istället fick bemanningsföretagens medarbetare kännedom om beslutet ute på sina uppdrag. - Vi vet att sjukvården idag behöver få en mer sund ekonomi, fortsätter Eva Östling Ollén. Vi som har en unik kunskap i bemanningsfrågor vill gärna hjälpa dem med det. Ett första steg för landstingen vore att behålla kontakten med bemannings-företagen och diskutera de skiftande behoven av personal. Vi är gärna livlinan eller, om man så vill, gummisnodden som gör det lättare för landstingen att ta in kompetent personal vid behov. För medarbetare i bemanningsföretagen känns tillvaron nu tämligen osäker. Detta har lett till att flera har "valt" att gå tillbaka till sin gamla arbetsgivare, landstinget. Detta trots att många ju en gång, av olika skäl, valt en annan arbetsgivare. Under den senaste veckan har dock flera landsting förklarat att de behöver säga upp medarbetare... Att kunna hålla en bra kvalitet i verksamheten till ett bra pris kräver flexibilitet, kunskap och erfarenhet. Detta är kärnfrågor för bemanningsföretagare. Alla skulle vinna på ett fortsatt samarbete. Kontakta oss för mer information Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, tel 070-345 69 68 Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, tel 070-345 68 48 Bemanningsföretagen är ett arbetsgivar- och branschförbund för bemannings- och rekryteringsföretag. Förbundet har vid starten ca 400 medlemmar, vissa av dem har tidigare varit medlemmar i branschorganisationen SPUR, som nu upphört. Bemanningsföretagen ingår fr o m den 1 oktober i Almega. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20030930BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20030930BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar