Dra ut proppen! Låt tjänsteföretagen växa

Report this content

Dra ut proppen! Låt tjänsteföretagen växa Inför full etableringsfrihet inom vård, skola och omsorg med offentlig finansiering och kvalitetskontroll, avdragsrätt för tjänster i hemmet och förmedlingspeng som den arbetslöse själv styr till valfri jobbförmedlare. Det är tre av tio förslag som 6 500 tjänsteföretagare idag framför till den kommande regeringen i form av en "proposition", som bör bli den första som regeringen - oavsett partifärg - lägger efter valet. - De flesta är överens om att vägen till ökad tillväxt och välfärd i Sverige går genom de små och medelstora tjänsteföretagen. Men för att fler tjänsteföretag ska kunna etableras och växa krävs åtskilliga förändringar i lagstiftningen. Det säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Forum för tjänsteföretagare, som företräder 6 500 tjänsteföretag inom sextio branscher i Sverige. Etableringsfrihet inom vård, skola och omsorg Genom att införa full etableringsfrihet och öppna upp för konkurrens mellan olika aktörer inom sektorer som vård, skola och omsorg får medborgarna större valmöjligheter. Detta leder också till högre effektivitet och lägre kostnader. Att det kan uppnås med bibehållen eller förbättrad kvalitet finns många bevis på. Ett är friskolorna som satsar mer pengar på läromedel per elev och mer på skolmaten än de kommunala skolorna. Ett annat är Linköpings första privata barnmorskemottagning Storken, som startats och drivs av Shori Zand. - Vi har ett enormt intresse från kvinnor som vill komma till oss. Men kvotsystemet är ett hinder för vår tillväxt, eftersom landstinget satt en gräns för hur många patienter vi får ta emot. Därför kan vi inte anställa fler personer, trots att vi vet att kvinnorna efterfrågar det, berättar hon. För att starta tjänsteföretag krävs klara regler. Högt ställda kvalitetskrav och gemensam finansiering måste räcka som politiskt styrinstrument när det gäller verksamheter som vård, skola och omsorg. Gemensam finansiering, kontroll och öppen kvalitetsredovisning säkerställer såväl kostnadskontroll som kvalitet. - Full etableringsfrihet inom vård, skola och omsorg skulle ge framför allt kvinnor bättre möjligheter i arbetslivet än idag. Vi vet ju att det är fler kvinnor än män inom dessa sektorer. Dels skulle fler kvinnor kunna starta företag, dels får de fler arbetsgivare att välja mellan vilket ger dem större chanser att påverka sin lön och sitt arbete, hävdar Shori Zand. Avdragsrätt för tjänster i hemmet Idag omsätter den svarta servicesektorn i Sverige 14-15 miljarder kronor per år. Den växer och slår ut företag som följer gällande lagar och regler. Skälet är att skattelagstiftningen gör priset för högt per timme för människor med vanliga inkomster. - Lägre skatt på arbete minskar svartjobben. Men det finns en stor marknad som vill gå från svart till vitt. Genom att införa avdragsrätt för hemnära tjänster och mildra effekterna av den s k skattekilen kan tiotusentals nya hederliga jobb skapas, berättar Birgitta Josefsson som är grundare av företaget Homemaid Hemservice AB. Det betyder mycket för de många människor som idag arbetar svart med till exempel städning och som står helt utan skyddsnät. Det betyder även mycket för familjer som har svårt att få tiden att räcka till och vill köpa hemnära tjänster, men som inte vill köpa dessa tjänster på svarta marknaden. Förmedlingspeng AMS har en viktig roll som myndighet med bidragsbeslut och kontroll. Den rollen kan ingen annan aktör ta. Men uppgiften att matcha arbetssökande med företag och förmedla jobb - en verksamhet som årligen kostar AMS ca fyra miljarder kronor - kan utvecklas och bli mer framgångsrik genom att utsättas för konkurreras. En förmedlingspeng bör införas. Förmedlingspengen ger den arbetssökande möjlighet att själv välja den partner han eller hon anser vara bäst för att få ett jobb. Förmedlingspengen ska kunna användas för att anlita ett fristående jobbsökarföretag men också till kostnader för egna jobbsökande aktiviteter som företagsbesök. Kontakta oss för mer information: Shori Zand, vd för barnmorskemottagningen Storken i Linköping, tel 013- 25 24 70 Birgitta Josefsson, grundare av HomeMaid Hemservice AB, tel 0706-73 54 51 Tina Dellham Carlén, vd på Svensk Fastighetsförmedling i Stockholm, tel 0707-10 48 51 Ulf Högberg, vd på Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB, tel 0278-172 10 Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Forum för tjänsteföretagare, tel. 08- 762 69 51 eller 070-345 69 51 Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, tel. 070-345 68 48 Tjänsteföretagare som presenterar proposition Shori Zand Shori Zand flyttade till Sverige från Iran 1988. Hon är barnmorska och har arbetat inom landstinget som sjuksköterska och barnmorska sedan 1992. I september år 2000 startade hon barnmorskemottagningen Storken AB i Linköping. Det är Östergötlands första och hittills enda privata barnmorskemottagning. Företaget har idag nio anställda. Verksamheten består av mödravård, preventiv rådgivning och gynekologmottagning. Gynekologmottagningen bedrivs i privat regi. För den övriga verksamheten har företaget avtal med Landstinget. Shori är även ordförande för IFS ( internationella företagare i Sverige ) i Östergötland. Tina Dellham Carlén Tina Dellham Carlén är VD för Svensk Fastighetsförmedling sedan november 1998. Företaget grundades 1937 och har idag verksamhet på 190 orter runt om i landet. Totalt arbetar 650 personer på företaget. Tina är även ordförande i Forum för Tjänsteföretagare, som är ett samarbete mellan ALMEGA Tjänsteförbunden, Vårdföretagarna, ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Birgitta Josefsson Birgitta Josefsson startade företaget HomeMaid Hemservice AB i Kalmar våren 1997. Företaget har idag ca 170 personer anställda (årsanställda ca 90 personer) och hoppas uppnå en omsättning runt 45 miljoner för år 2002. HomeMaids affärsidén är att "Frigöra Tid" för alla som yrkesarbetar oavsett befattning. Birgitta Josefsson är även ordförande i Hemserviceföretagens branschförening, som arbetar för att göra svarta tjänster vita. Ulf Högberg Ulf Högberg är vd i företaget Arbetsmiljöutveckling i Hälsingland AB. Företaget levererar företagshälsovård och arbetsmiljötjänster till privata och offentliga arbetsgivare i södra Hälsingland. Bolaget har 28 anställda och är lokaliserat i Bollnäs, Söderhamn och Edsbyn. Omkring 350 företag med ca 15000 anställda anlitar bolaget i sitt arbetsmiljöarbete. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar