Engagemang för kompetensutveckling belönas

Engagemang för kompetensutveckling belönas Bengt Storbacka, utbildare från Lindesberg, får stipendium från Servicebranschens yrkesnämnd (SRY) för sitt arbete och engagemang för kompetensutveckling. SRY har för avsikt att varje år dela ut ett stipendium på 25 000 kronor. Stipendiet riktas till personer som vill vara med och utveckla städbranschen eller vill förverkliga en innovation som främjar branschen inom områdena kompetensutveckling, skola och forskning. - Vi tycker det är viktigt att uppmuntra utbildning inom städföretagen, menar Inger Jonasdotter, ordförande SRY. Utbildning är ett sätt att höja statusen och synliggöra dem som arbetar. Vi vill visa att det finns möjlighet att utvecklas och komma vidare även i städbranschen. Bengt Storbacka planerar att använda stipendiet för att skriva en handbok för handledare. Boken skulle handla om handledarens roll och kompetens för att kunna fungera i ett lärande som allt mer behöver behovsanpassas för att möta både utbildningsanordnares, individers och organisationers krav. - Stipendiet ger mig möjlighet att arbeta vidare med ett ämne som engagerar mig otroligt mycket: vuxnas lärande ute i arbetslivet och handledarens roll i detta arbete, säger Bengt Storbacka. Priset delas ut på Kompetensmässan i World Trade Center i Stockholm, den 9 november kl 16:20. SRY finns på plats på Kompetensmässan under hela tisdagen. För frågor kontakta: Inger Jonasdotter: 070 - 345 69 06 Bengt Storbacka: 070 - 276 20 61 SRY verkar för en kompetensutveckling inom servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041109BIT20020/wkr0001.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar