Fackligt förslag om utökad ledighet riskerar bromsa tjänstesektorns utveckling

Fackligt förslag om utökad ledighet riskerar bromsa tjänstesektorns utveckling Det gemensamma fackliga förslaget om att utöka ledigheten genom generell lagstiftning riskerar att bromsa tillväxten i tjänstesektorn. Arbetstid är en fråga för arbetsmarknadens parter, inte för riksdagen. Vi ser hur många tjänsteföretag redan idag arbetar med arbetstidsmodeller som ger möjlighet till individuellt kortare och flexiblare arbetstid. Låt dem fortsätta det arbetet istället för att påtvinga dem lagstiftning via riksdagen, säger Jonas Milton, talesman för Forum för tjänsteföretagare och förbundsdirektör i ALMEGA Tjänsteförbunden. Att de fackliga organisationerna enar sig kring ett förslag innebär inte med automatik att det är ett bra förslag. Företagarna är inte ens tillfrågade. Det är principiellt fel att ge sig in på lagstiftningsvägen. En generell och lagstiftad arbetstidsförkortning riskerar att bromsa den tillväxt i ekonomin som Sverige så väl behöver under de kommande åren. Jag utgår ifrån att regeringen för bort frågan från den politiska dagordningen och istället väljer att lägga kraften på reformer som stärker Sveriges konkurrenskraft, säger Jonas Milton. För ytterligare information: Jonas Milton Förbundsdirektör ALMEGA Tjänsteförbunden 08 - 762 69 74, 070-345 69 74 eller jonas.milton@almega.se Fax 08 - 762 69 48 Forum för tjänsteföretagare är ett samarbete mellan fyra arbetsgivarorganisationer: ALMEGA Tjänsteförbunden, Alliansen, Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Tillsammans representerar våra organisationer 6 500 tjänsteföretag med 300 000 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar