Förslag för framtidens vård och omsorg

Förslag för framtidens vård och omsorg Frågan om framtidens vård och omsorg rymmer flera osäkerhetsmoment: Hur skall vården och omsorgen finansieras när utgifterna ökar och intäkterna minskar? Hur kan man behålla och rekrytera personal till vården och omsorgen? Måste det offentliga åtagandet för vård och omsorg begränsas? Redan i dag finns problem och brister inom vården och omsorgen. Om inte förändringar sker redan i dag i hur vård och omsorg bedrivs och organiseras riskerar vi akuta vård- och omsorgsproblem där valfriheten minskar, köerna växer och kvaliteten riskeras. I "Patientmakt eller vanmakt"? presenterar Vårdföretagarna och SPF, Sveriges Pensionärsförbund, förslag för framtidens vård och omsorg. Några av förslagen från Vårdföretagarna och SPF: ·Skilj mellan finansiär och producent av vård och omsorg och renodla landstingens och kommunernas uppgifter till att vara beställare och kvalitetsgarant. ·Öka människors möjlighet att välja vård och omsorg. Ökad konkurrens inom vård och omsorg skall eftersträvas, inte försvåras genom snåriga regler och konkurrenshämmande åtgärder. ·Låt ersättning för vård och omsorg följa den vård- eller omsorgsbehövande för att möjliggöra fria val. Det är ett sätt att ge medborgarna möjlighet att välja bort dåliga alternativ till förmån för goda. ·Öka de anställdas möjlighet att välja arbetsgivare inom vården och omsorgen. Ökad konkurrens och fler alternativ leder till ökade valmöjligheter för arbetstagaren och är viktigt för att klara tillgången till personal. ·Möjliggör för den äldre arbetskraften inom vården att stanna kvar i arbetslivet ·Utred, definiera och garantera det offentliga vårdåtagandet. . - Nya lösningar måste till för att framtidens vård och omsorg, liksom andra offentliga åtaganden, skall fungera utan inskränkningar i kvalitet och effektivitet, säger Gösta Jedberger, ordförande i Vårdföretagarna. För mer information kontakta Gösta Jedberger 070-5950344 eller Ari Kirvesniemi 070-3456999, Ulf Lindberg 070-3456951 Rapporten finns att hämta på www.vardforetagarna.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030707BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030707BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar