Friskvården organiserar sig

Friskvården organiserar sig Friskvårdsföretagens Branschorganisation, med förkortningen Frisk, heter den nya branschorganisation som den 1 april bildades för landets friskvårdsföretag. En av initiativtagarna, Ola Helt på Atlantis Spa AB i Jönköping, valdes till ordförande i Frisk. Han berättar att det finns många viktiga uppgifter att ta itu med, men lyfter fram några heta frågor: - Frisk ska verka för konkurrens på lika villkor och verka för att företagen ska vara goda arbetsgivare. Vi behöver också arbeta med branschens image och mognad. Ola Helt framhåller att Frisk är en fristående organisation. Samtidigt ser man tjänsteföretagarorganisationen Almega som en naturlig samarbetspartner, eftersom arbetsgivarfrågor och näringspolitik är de mest angelägna områdena. Ola Helt leder en interimsstyrelse som sitter fram till den första ordinarie stämman som ska hållas den 27 maj. Direkt efter det konstituerande mötet i Almegahuset i Stockholm hölls ett informationsmöte där ett 150-tal friskvårdsföretagare var representerade. Friskvården är en ung bransch med bara cirka 20 år på nacken. Den har växt rejält och består idag av omkring 600 företag med cirka 10 000 anställda. Under flera år har alltfler röster höjts om behovet av att skapa en organisation för att tillvarata branschens intressen och på ett seriöst sätt föra dess talan i samhällsdebatten. Kontakt: Ola Helt, Ordförande Friskvårdsföretagens Branschorganisation Tel: 036-34 25 88 eller 0704-45 25 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT01090/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar