Gudrun Schyman och Göran Hägglund debatterade framtidens tjänstesektor

Gudrun Schyman och Göran Hägglund debatterade framtidens tjänstesektor En blomstrande tjänstesektor är viktig för Sverige och det krävs åtgärder för att den ska fortsätta att utvecklas. Det var vänsterpartiets ordförande Gudrun Schyman och Göran Hägglund, gruppledare i riksdagen för kristdemokraterna, överens om när de under torsdagen möttes på ett seminarium i Stockholm arrangerat av Forum för tjänsteföretagare. Gudrun Schyman och Göran Hägglund var dock oense om hur utvecklingen bäst främjas och om kortare arbetstid är förenlig med en växande tjänstesektor. - Kortare arbetstid kan fungera som en motor och drivkraft för ökad produktivitet i ekonomin. För att tillgodogöra sig tjänstesektorns utbud måste man ju dessutom också ha tid för att kunna göra det, sade Gudrun Schyman, ordförande för Vänsterpartiet. -Den viktiga frågeställningen nu är om tillväxten ska ske inom den vita eller svarta sektorn av tjänstesektorn. Vill vi att expansionen ska ske inom den vita delen av ekonomin krävs lägre beskattning, sade Göran Hägglund, gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen. På seminariet presenterades rapporten "Göra jobbet själv eller anlita någon annan?" framtagen av Jonas Hellman och Sara Öberg på analysföretaget United Minds. - Det är alltid kul att kunna vara en plattform för en konstruktiv debatt kring framtidens företagande. Tjänstesektorn sysselsätter närmare 1,4 miljoner människor och villkoren för tjänsteföretagen är därmed centrala för Sveriges ekonomiska utveckling, säger Jonas Milton, Forum för tjänsteföretagare. För mer information, se www.tjansteforum.org. Rapporten kan beställas i digitalt format eller i pappersform från info@tjansteforum.org. För ytterligare information: Jonas Milton Talesperson Forum för tjänsteföretagare 08 - 762 69 74 eller jonas.milton@tjansteforum.org Fax 08 - 762 69 48 Forum för tjänsteföretagare startades år 2000. Vår uppgift är att driva tjänsteföretagens frågor och diskutera deras problem och möjligheter. Vår definition av tjänsteföretagande är att ledningen och medarbetarna är den största tillgången för företaget samt att produktionen måste utföras direkt när kunden efterfrågar tjänsten och att den inte kan lagras. Forum för tjänsteföretagare är ett samarbete mellan ALMEGA Tjänsteförbunden, ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, Alliansen, Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Tillsammans representerar organisationerna cirka 6 500 tjänsteföretag och mer än 300 000 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00820/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar