Ideologiska låsningar försämrar vården!

Ideologiska låsningar försämrar vården! De utmaningar som den svenska hälso- och sjukvården står inför får inte mötas med stelbent lagstiftning. Det menar Föreningen Vårdföretagarna i sitt remissvar till regeringspromemorian som föreslår att privata entreprenörer med vinstutdelning inte skall få ta över driften av sjukhus från landstinget. - En diskussion om framtidens hälso- och sjukvård borde bygga på vad som är bäst för den enskilde patienten och på hur vi ska skapa en medicinskt effektivare och högkvalitativ sjukvård, menar Gösta Jedberger, ordförande i Föreningen Vårdföretagarna. Istället fokuserar regeringen på att sprida myter om vinstutdelning i vården, myter som inte har det minsta med verkligheten att göra. Promemorians viktigaste argument är att vinstintresset skulle väga tyngre än att ge lika vård på samma villkor och efter behov. - Det finns inga belägg för detta påstående och det är ett direkt angrepp på alla de som är verksamma inom privat bedriven vård, säger Gösta Jedberger. Vi håller med andra remissinstanser om att promemorian saknar analyser av förslagets konsekvenser och objektiva fakta. Dessutom innehåller promemorian tveksamma slutsatser om att privata utförare har konkurrensfördelar gentemot landstingen. Det finns många goda exempel på hur verksamheter som bedrivs av vinstutdelande företag driver den svenska hälso- och sjukvården framåt. -Vi hoppas att regeringen inser att framtidens vård kräver nya lösningar inom både medicinsk teknik, kvalitet och organisation och därför uppmuntrar istället för motverkar entreprenörskap i vården. För ytterligare information: Gösta Jedberger, ordförande 070-595 03 44 Eva-Karin Anderman, näringspolitiskt sakkunnig 0703-45 68 91 Omkring 1 800 privata vård- och omsorgsföretag i Sverige är anslutna till Vårdföretagarna. Tillsammans har de cirka 39 000 årsanställda. Många drivs som småföretag med bara några få medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20050/wkr0010.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar