Inbjudan till seminarium: Göra jobbet själv eller anlita någon annan?

Inbjudan till seminarium: Göra jobbet själv eller anlita någon annan? Tjänstesektorn utgör i dag den dominerande delen av den svenska arbetsmarknaden. Det finns en rad drivkrafter bakom tjänstesektorns expansion. En sådan är kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. En annan att människor efterfrågar mer av service och upplevelser. Hur kommer tjänstesektorn att utvecklas framöver? Denna fråga diskuteras i en rapport som analysföretaget United Minds tagit fram på uppdrag av Forum för tjänsteföretagare. (www.tjansteforum.org). I rapporten hävdas att utvecklingen - lite tillspetsat - kan gå i olika riktningar. Mot arbetstidsförkortning och mer av självhushållning eller mot arbetsdelning och en växande tjänstesektor. Stämmer denna bild? Vilken utveckling är önskvärd? Dessa frågor bland andra diskuteras på ett seminarium torsdagen den 1 februari. Medverkande i diskussionen: Gudrun Schyman, partiledare (v) Göran Hägglund, gruppledare i riksdagen (kd) Jonas Hellman och Sara Öberg, författare (United Minds) Tid: Torsdagen den 1 februari 2001 kl 11-12 Plats: IVAs konferenscenter (Johnsonsalen), Grev Turegatan 16, Stockholm Anmäl gärna om du kommer på fax 08-762 69 48 eller via e-post till almega.epost@almega.se. För ytterligare information: Jonas Milton ALMEGA Tjänsteförbunden 08 - 762 69 74 eller jonas.milton@almega.se Forum för tjänsteföretagare är ett samarbete mellan fyra arbetsgivarorganisationer: ALMEGA Tjänsteförbunden, Alliansen, Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Tillsammans representerar våra organisationer 6 500 tjänsteföretag med 300 000 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar