Inget eget kollektivavtal för Svensk Lokförarförening

Inget eget kollektivavtal för Svensk Lokförarförening Svensk Lokförarförening, SLFF, har åter väckt frågan om ett eget kollektivavtal för sina 400 medlemmar. Denna gång bifogades ett varsel direkt till begäran. Almegas branschstyrelse för spårtrafik sade idag nej till denna begäran vid ett extra styrelsemöte, eftersom branschen redan har kollektivavtal för samtliga yrkesgrupper, inklusive lokförarna. - Vi vill inte teckna kollektivavtal för bara en personalkategori, säger Harriet Lövén, förhandlingschef på Almega. Det är inte rimligt för vare sig företagen eller deras medarbetare att olika personer ska ha olika avtal. Varför får inte SLFF något avtal? · Det finns ett kollektivavtal med SEKO, ST och CF som gäller alla yrkesgrupper i branschen - inklusive lokförarna · SLFF är en utbrytargrupp med orimliga särkrav för en minoritet av lokförarna · I branschen finns totalt 15.000 medarbetare varav ca 2 500 är lokförare · Lagstiftningen på arbetsmarknaden fungerar inte med konkurrerande utbrytargrupper som driver särkrav Den svenska arbetsmarknadslagstiftningen ger, som den är skriven idag, omfattande rättigheter åt de fackliga organisationer med kollektivavtal. Lagstiftningen bygger också på att avtalsparterna har ansvar för helheten, vilket SLFF inte är intresserade av. SLFF är bara intresserade av att gynna sina egna medlemmar. SLFF:s varsel gäller denna gång övertidsblockad den 1 november 2003 - 11 januari 2004 och arbetsnedläggelse vid SJ AB under 20 dagar under samma period. SLFF:s varsel samt fakta om det svenska arbetsmarknadssystemet finns att läsa på www.almega.se, under rubriken Presservice. Kontaktpersoner: Harriet Lövén, förhandlingschef Almega, tel: 08-762 68 82, mobil: 070- 345 68 82 Jonas Milton, vd Almega, mobil: 070-345 69 74 Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, mobil: 070-345 68 48 35 järnvägsföretag med 15 000 medarbetare är medlemmar i järnvägsbranschen inom Almega. Medlemmar är bland andra Arlanda Express, BK Tåg, Citypendeln, Connex, Green Cargo, SJ och Tågkompaniet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00600/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar