Jonas Milton ny VD i ALMEGA från årsskiftet

Jonas Milton ny VD i ALMEGA från årsskiftet Jonas Milton har utsetts till VD för ALMEGA från den 1 januari 2003. Jonas Milton, som är 49 år och jurist, har arbetat inom ALMEGA sedan 1981, och är för närvarande vice VD i ALMEGA och förbundsdirektör. Han efterträder Göran Trogen som varit ALMEGAs VD alltsedan bildandet 1992. Göran Trogen fortsätter som förbundsdirektör för ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, ett av ALMEGAs förbund. Göran Trogen kommer också att från nästa år vara Svenskt Näringslivs och de nordiska arbetsgivarorganisationernas representant i styrelsen för ILO, den internationella arbetsmarknadsorganisationen i Genève. - Att VD-skiftet sker nu hänger samman med att ALMEGA från årsskiftet definitivt kommer att profilera sig som tjänsteföretagens organisation och företräda tjänsteföretagens intressen, säger ALMEGAs ordförande Håkan Bryngelson, VD för Vasakronan. Jonas har stor kunskap om tjänsteföretagens frågor. Göran har önskat koncentrera sig på IT- förbundets utveckling, vilket är viktigt även för ALMEGA, och vill samtidigt ha tid för att kunna åta sig ILO-uppdraget. - Jag ser fram emot att utveckla ALMEGA till att vara tjänsteföretagens organisation, säger Jonas Milton. Det innebär bland annat att ALMEGA i ökad utsträckning kommer att företräda företagen i näringspolitiska frågor, något som ligger mig varmt om hjärtat. - Efter att ha arbetat med utvecklingen av ALMEGA i tio år och varit VD för en arbetsgivarorganisation i 16 år är det dags att lämna VD-skapet för ALMEGA vidare, säger Göran Trogen. IT-branschen kräver mycket tid för utvecklingen av löne- och avtalsfrågorna. Vi står inför tuffa förhandlingsomgångar de närmaste åren.. Jag är också mycket intresserad av det internationella uppdraget och ser fram emot att på detta sätt få möjlighet att påverka inriktningen av ILO med ett nordiskt mandat som bas. ALMEGA har från årsskiftet 8 500 medlemsföretag i fem förbund som tillsammans representerar ett 50-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om ALMEGA och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är ALMEGA. Fotografier av Jonas Milton för publicering finns på www.almega.se. Gå in under Presservice, välj Bildarkiv, välj Personbilder. Kontaktpersoner: Håkan Bryngelson, tel 08-783 2105 Jonas Milton, tel 08-762 69 74, 070-345 69 74 Göran Trogen, tel 08-762 69 60, 070-345 69 60 /LMÅ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00560/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar