Låt medarbetarna själva vara med och besluta om sin arbetstid

Låt medarbetarna själva vara med och besluta om sin arbetstid Frågan om arbetstidens längd och förläggning ska lösas i kollektivavtal där kostnaden för förkortning kan vägas mot andra kostnader och där en eventuell förkortning kan anpassas till företagens och medarbetarens förhållanden. Det är kontentan i det remissyttrande som Almega i dagarna skickat till Näringsdepartementet, vars Kommitté för nya arbetstids- och semesterregler, KNAS tidigare har gått ut med ett förslag som innebär att alla anställda i alla slags företag ska få sänkt arbetstid. - Skulle KNAS-förslaget genomföras är detta ett grundskott mot den fria förhandlingsrätten och innebär att kollektivavtalssystemet vittrar sönder säger Jonas Milton, vice vd i Almega. Almega förespråkar istället följande: · att frågan om arbetstidens längd och förläggning ska lösas så nära verksamheten som möjligt, helst i lokala förhandlingar. · ökad flexibilitet i arbetstidens förläggning · att regler för företagare förenklas, istället för att försvåras vilket blir följden av kommitténs förslag Frågor om arbetstid och semester är av speciell betydelse för just tjänsteföretag. Ett tjänsteföretag kan inte, i motsats till ett tillverkande företag, kompensera den kostnadsökning som följer av kortare arbetstid genom rationaliseringar och maskininvesteringar. Lönekostnaden kan uppgå till 80 procent av omsättningen i ett tjänsteföretag, vilket gör att tjänsteföretag har helt andra förutsättningar än vad tillverkande företag har. Almegas remissyttrande till delbetänkandet Tid - för arbete och ledighet (SOU 2002:58) kan läsas i sin helhet på www.almega.se/presservice. För ytterligare information, kontakta: Jonas Milton, vice vd Almega, tel 070-345 69 74 Yvonne Gustavsson, pressansvarig, tel: 070-345 68 48 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar