Lättare att få F-skatt med ny styrsignal från Skatteverket

Lättare att få F-skatt med ny styrsignal från Skatteverket Skatteverket ger med en ny styrsignal* klara besked till handläggare och skattekontor om tilldelning av F-skatt. Detta kan förhoppningsvis leda till tillväxt i nya tjänstebranscher. I styrsignalen sägs att Skatteverket ska tilldela sökanden F-skattsedel om verksamheten som sådan kan utgöra näringsverksamhet. "Några ingående utredningar i frågan om näringsverksamhet föreligger eller ej ska inte göras när ansökan prövas. Den kontrollen ska normalt göras först i efterhand", sägs i det nya styrdokumentet. Detta är en betydande förbättring av Skatteverkets handläggning och innebär ett steg mot rättvisare F-skatt. Detta ger även möjligheter för utveckling av nya tjänsteföretaget i branscher där man tidigare haft svårt att få F-skatt, t ex nätverksföretag. - En mycket positiv signal och ett bra steg på vägen mot rättvisare F-skatt, anser Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega. Med den nya styrsignalen öppnar verket för entreprenörerna att starta eget och fokuserar mer kontrollen i efterhand. Skatteverket gör det man ska göra, nämligen att ta in skatt, inte bedöma affärsideér. Det ändrade synsättet utgår från förarbetena om utfärdande av F-skattsedel som kom 1997. Att F-skatten blivit en av de första frågorna som Skatteverket givit styrsignal om visar på frågans betydelse. - Tyvärr kvarstår problematiken kring begreppet näringsverksamhet vilket kan hindra utvecklingen inom nya tjänstenäringar, fortsätter Ulf Lindberg. Den definition som Skatteverket gör av näringsbegreppet hindrar utvecklingen av små, enskilda företag inom vissa tjänstebranscher, som exempelvis sjuksköterskor och barnmorskor som vill sälja sina tjänster till landsting. - Göran Persson talade tydligt i sitt sommartal om att underlätta för småföretagare och entreprenörer, avslutar Ulf Lindberg. Det ger hopp om att även näringsbegreppet ska kunna utvidgas och ses i ett modernare perspektiv. Det är ett krav för utvecklingen av vissa nya tjänstebranscher och det är där den största potentialen för tillväxt finns. * Styrsignaler är det nya sättet att ge instruktioner till handläggare och skattekontor efter sammanslagningen av Rikskatteverket och de lokala skattekontoren till det nya Skatteverket. Huvudkontoret uttalar sig om hur skattekontor och personal ska hantera frågor. Styrdokumentet "Tilldelning av F-skattsedel" finns hos: Skatteverket dokument ID: MSIL-5ZZJ7C diarienummer 427551-04/113 Urban Strömberg, enhetschef Skatteverket 08-764 82 41 För mer information, kontakta: Ulf Lindberg, Almega 08- 762 69 51, 070-345 69 51 Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se