Ny bok underlättar värdering av tjänsteföretag

Ny bok underlättar värdering av tjänsteföretag Idag presenterades skriften Tjänsteföretagets värde av Sven-Erik Johansson, professor och auktoriserad revisor. Skriften pekar på modeller för att värdera tjänsteföretag och går igenom olika sätt att bedöma möjligheter och hot. Skriften avslutas med praktiska råd till tjänsteföretagare för att underlätta omvärldens värdering av företaget. Skriften ges ut av Forum för tjänsteföretagare. - De nya företag som växer fram idag ser annorlunda ut än gårdagens industriföretag. Det ställer nya krav på hur vi värderar dem och vi måste skaffa oss utvecklade modeller och metoder för att förstå och värdera tjänsteföretag. Inte minst börsens svängningar under våren har understrykit behovet av att hitta nya och långsiktiga värderingsmodeller för de nya och snabbväxande tjänsteföretagen, säger Sven-Erik Johansson. Författaren, Sven-Erik Johansson är auktoriserad revisor, delägare i revisionsföretaget Ernst & Young AB och professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Tjänsteföretagets värde kan beställas via www.tjansteforum.org. För mer information: Sven-Erik Johansson, 08-613 94 09 (direkt), 08-613 90 00 (vx) sven-erik.johansson@ey.se (e-post) Jonas Milton Förbundsdirektör ALMEGA Tjänsteförbunden 08 - 762 69 74 eller jonas.milton@almega.se Forum för tjänsteföretagare är ett samarbete mellan fyra arbetsgivarorganisationer: ALMEGA Tjänsteförbunden, Alliansen, Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. Tillsammans representerar våra organisationer 6 500 tjänsteföretag med 300 000 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar