Ny tjänsteindikator - avtagande tillväxt i tjänstenäringarna

Ny tjänsteindikator - avtagande tillväxt i tjänstenäringarna Ekonomerna hos Almega och Nordea har i samarbete utvecklat en ny sammanvägd indikator på konjunkturutvecklingen i tjänstenäringarna - Tjänsteindikatorn. Tjänsteindikatorn fokuserar på den del av ekonomin som dels är störst och växande, dels inte fångas upp så väl av andra indikatorer. Syftet är därmed att ta fram en tjänsteindikator för att på ett enkelt och överskådligt sätt belysa utvecklingen i tjänstesektorn. De flesta indikatorer har av tradition riktat in sig på industrin medan tjänstesektorn inte uppmärksammats på samma sätt. Under senare år har det dock vuxit fram sådana index i såväl USA (ISM tjänstesektorn) som i Europa (PMI tjänster). Tjänsteindikatorn ska ses som en ledande konfidensindikator för tjänstenäringarna sammantaget då den bygger på variabler som avser förväntningar och planer för det kommande kvartalet eller halvåret. Almega och Nordea kommer tillsammans att presentera tjänsteindikatorn en gång i kvartalet. Tid: Måndagen den 19 maj kl 10.00 Plats: Almegahuset, Blasieholmsgatan 5 Tjänsteindikatorn finns att hämta fr o m den 19 maj på www.almega.se (ekonomiska analyser) och www.nordea.se/analys För mer information, kontakta: Owe Danemar, chefekonom Almega, tel: 070-345 69 16 Olle Djerf, chefsekonom Nordea, tel: 08-614 80 17 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030515BIT01380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030515BIT01380/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar