Ny tjänsteindikator - avtagande tillväxt i tjänstenäringarna

Ny tjänsteindikator - avtagande tillväxt i tjänstenäringarna Almega och Nordea lanserar en ny indikator på konjunkturutvecklingen - Tjänsteindikatorn. Tjänsteindikatorn fokuserar på den del av ekonomin som dels är störst och växande, dels inte fångas upp så väl av andra indikatorer. Almega och Nordea kommer att presentera Tjänsteindikatorn en gång i kvartalet. Resultatet från första kvartalet visar att den nedgång som inleddes under våren förra året fortsatte. Utfallet betyder att tillväxten i den privata tjänstesektorn kommer att avta under andra kvartalet. · Almega och Nordea har tagit fram en tjänsteindikator för att på ett enkelt och överskådligt sätt belysa utvecklingen i tjänstesektorn. De flesta indikatorer har av tradition riktat in sig på industrin medan tjänstesektorn inte uppmärksammats på samma sätt. Under senare år har det dock vuxit fram sådana index i såväl USA (ISM tjänstesektorn) som i Europa (PMI tjänster). · I Sverige har Konjunkturinstitutet samlat in data om tjänstesektorerna på branschnivå sedan 1991. Genom att utnyttja KI:s material på ett nytt sätt har Almega och Nordea skapat en ny tjänsteindikator som beskriver den samlade utvecklingen i hela tjänstesektorn. En fördel med att använda KI:s material är att det finns en historia som gör att det går att relatera nya utfall till. Därtill kan vi påvisa att Tjänsteindikatorn har en god träffsäkerhet. · Tjänsteindikatorn bygger på ett antal variabler som avser förväntningar och planer för det kommande kvartalet eller halvåret. Det betyder att den nya indikatorn kan ses som en ledande konfidensindikator för tjänstenäringarna. · Bakgrunden till att Almega och Nordea har tagit fram Tjänsteindikatorn är att tjänstesektorn har blivit en allt större del av svensk ekonomi samtidigt som många andra indikatorer främst riktar in sig på industrin. Sedan 1993 har 500.000 arbetstillfällen tillskapats inom privat tjänstesektor. Under samma period minskade sysselsättningen inom offentlig sektor och industrin med 200.000. För närvarande svarar den privata tjänstesektorn för 42 procent av sysselsättningen och denna andel väntas öka under de kommande åren. · Tjänsteindikatorn kommer att publiceras en gång i kvartalet. Förutom det aggregerade tjänsteindexet finns olika delindex som visar utvecklingen på branschnivå, arbetsmarknaden samt pristrycket. Diagrammet nedan visar att tjänsteindikatorn har fallit de tre senaste kvartalen och utfallet första kvartalet i år tyder på fortsatt dämpning av den ekonomiska aktiviteten i tjänstesektorn. [REMOVED GRAPHICS] Tjänsteindikatorn finns att hämta på www.almega.se (ekonomiska analyser) och www.nordea.se/analys För mer information, kontakta: Owe Danemar, chefekonom Almega, tel: 070-345 69 16 Olle Djerf, chefsekonom Nordea, tel: 08-614 80 17 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030515BIT01440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030515BIT01440/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar