Ökad integration är inte huvudsaken i det nya Öresundsskatteavtalet

Ökad integration är inte huvudsaken i det nya Öresundsskatteavtalet Bemanningsföretagen i både Sverige och Danmark har sedan den nuvarande skattelagstiftningen trädde i kraft 1997 arbetat intensivt för en förändring av avtalet avseende möjligheten att hyra ut personal över sundet. I skatteavtalet från 1997 undantogs bemanningsföretagen från huvudregeln, Montörsregeln/Montageregeln. Genom Montörsregeln kan ett företag låta den anställde arbeta i ett annat land i maximum 183 dagar per år utan att skattehemvisten flyttas. Bemanningsföretagare i Öresundsregionen har ett flertal gånger uttalat att flera 100 nya arbeten hade kunnat skapas om undantagsregeln togs bort. Men i det nya skatteavtalet har man undvikit att göra förändringen! De företag som Bemanningsföretagen representerar vill och kan påverka utvecklingen i Öresundsregionen men tillåts inte att göra det. Med ett enkelt pennstreck hade de båda ländernas skatteministrar kunnat främja integrationen och minska flaskhalsproblematiken inom bristyrken. Möjligheten för anställda i bemanningsföretag att pröva ett arbete i ett annat land utan att riskera dystra skatteffekter, gynnar integrationen och ger företagen som hyr in personal möjlighet att expandera eller hitta kompetensen som inte finns i det egna landet. Detta gynnar tillväxten. - Det är synnerligen beklagligt att de båda skattministrarna inte tagit tillfället i akt att göra denna förändring, säger förbundsdirektör Eva Östling Ollén på Bemanningsföretagen. Det finns nu en stor risk för att politikerna i de båda länderna lutar sig tillbaks och konstaterar att det viktigaste är gjort. Tyvärr ser det ut som Bemanningsföretagen får fortsätta att leva med undantagsregler för lång tid fram över. Detta gynnar endast företag som inte är seriösa och väljer att strunta i de skatteregler som finns, avslutar Eva Östling Ollén. Kontakta oss för mer information Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, tel 070-345 69 68 Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, tel 070-345 68 48 Bemanningsföretagen är ett arbetsgivar- och branschförbund för bemannings- och rekryteringsföretag. Förbundet har vid starten ca 400 medlemmar, vissa av dem har tidigare varit medlemmar i branschorganisationen SPUR, som nu upphört. Bemanningsföretagen ingår fr o m den 1 oktober i Almega. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031030BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031030BIT00910/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar