Pressinbjudan: Tjänster i ett gränslöst Europa

Pressinbjudan: Tjänster i ett gränslöst Europa Almega bjuder in till seminarium med EU- kommissionären Frits Bolkestein. Datum: Torsdag den 2 september klockan 14.00 - 15.30 Plats: Hovslagargatan 5, 1 trappa, rum 8, Blasieholmen, Stockholm. Den svenska tjänstesektorn växer och blir allt viktigare för Sveriges välstånd. Redan i dag arbetar tre av fyra svenskar i tjänsteföretag. Almega vill med detta rundabordsseminarium visa på de möjligheter som uppstår då barriärer för tjänsteexport rivs samt få till stånd samtal kring hur möjligheterna för tjänsteföretagen i ett gränslöst Europa kan tas tillvara. Frits Bolkestein, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden, skatter och tullunion, berättar om bakgrunden till förslaget till direktiv för tjänstemarknaden, hur förslaget mottagits i olika länder, hur han ser på utvecklingen för tjänstesektorn inom EU och vad fri rörlighet av tjänster kan komma att medföra för företagen och medlemsländerna. Per Båtelson, koncernchef CapioAB och Marja Witt, vd Vikariepoolen AB talar om möjligheter och kvarvarande hinder: - Hur lyckas man med sin tjänsteexport? Vilka faktorer ökar risken för misslyckande? - Hur stor är tjänstehandelns potential i ett gränslöst Europa? - Vilka hinder kvarstår på nationell respektive europeisk nivå? - Vad skulle underlätta särskilt de mindre tjänsteföretagens handelstillväxt? Rundabordssamtal under ledning av moderator. Seminariet kommer att hållas på engelska. För frågor kontakta: Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, 070 - 345 69 51 Anmälan till: Karin Ryderman på 070-398 75 81 Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT20050/wkr0001.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar