Pressmeddelande: Avtal klart för 55 000 tjänstemän

AVTAL KLART FÖR 55 000 TJÄNSTEMÄN I natt träffade Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund inom ALMEGA och Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA) ett treårigt avtal med Tjänstemannaförbundet HTF och Akademikerförbunden. Avtalet berör ca 55 000 tjänstemän inom tjänsteföretag och mediebranschen. Avtalet gäller från den 1 april 2001 till och med den 30 april 2004, dvs 37 månader. Avtalet innebär löneökningar respektive avtalsår med 3,0 %, 2,8 % och 2,6 % eller sammanlagt 8,4 % under 37 månader. - Nivåerna ligger i paritet med hittills träffade avtal på arbetsmarknaden och utan att förlikningsnämnden har behövt kallas in, säger Charlott Richardson, VD på MIA. Förändringarna i arbetstidsbestämmelserna innebär stora möjligheter för den anställde och närmaste chef att förlägga arbetstiden så att det passar både individ och företag. - Därigenom kan övertidsuttaget reduceras väsentligt och själva frågan om arbetstidens förläggning har placerats på rätt nivå, nämligen hos dem som är direkt berörda, säger Örjan Lenárd, förbundsdirektör på Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund. För mer information : Örjan Lenárd, Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund, tel 762 6892, mobil 070-345 68 92 Charlott Richardson, Medie- och Informationsarbetsgivarna, tel 08-762 7033, mobil 0708-76 27 28 Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund är en arbetsgivarorganisation inom ALMEGA och har ca 2 100 medlemsföretag med drygt 50 000 anställda. Se också www.almega.se Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA) är en arbetsgivarorganisation för medie- och informationsföretag. MIA har ca 400 medlemsföretag med drygt 10 000 anställda. Se också www.mediearbetsgivarna.org ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01460/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01460/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar