Regeringens besked i arbetstidsfrågan avgörande

Report this content

Regeringens besked i arbetstidsfrågan avgörande - Regeringen måste ge besked i arbetstidsfrågan, säger ALMEGAs VD Göran Trogen sedan Industrifacket på måndagen överlämnat sina avtalskrav i de förhandlingar som nu börjar inom bland annat läkemedels-, plast- och gummiindustrin. - ALMEGAs inriktning är att få till stånd ett nytt, lyckosamt treårsavtal med ungefär samma uppläggning som det nuvarande. För att detta ska bli möjligt måste både fack och arbetsgivare veta vilka förutsättningar som gäller för arbetstiden. - Industrifacket kräver arbetstidsförkortning, men vi kan inte diskutera arbetstiden i avtalsförhandlingarna innan vi vet vilken väg regeringen väljer mot bakgrund av arbetsgivarnas reaktion på LO, TCO och SACOs förslag. - Om ett lagförslag läggs fram utgår jag från att alla kostnadsaspekter beaktas och att arbetsgivarna får inflytande över hur ledig tid ska tas ut. Det är inte rimligt att de anställda helt själva beslutar om detta, som facken föreslår. Det är inte heller lämpligt att förena lagstiftning med begränsning av övertidsarbetet, säger Göran Trogen. - Industrifackets sammanlagda avtalskrav ökar personalkostnaderna med 5 - 6 procent. Detta är för mycket om vi ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga och fortsätta att öka reallönerna. Det gäller att slå vakt om det som ger reallöneökningar och inte förfalla till den gamla felaktiga tron att höga löneökningstal i avtalen är lika med en bra reallöneutveckling. - I industrins samarbetsavtal är parterna överens om att lönebildningen ska vara förenlig med god konkurrenskraft. Detta måste vara hörnsten och utgångspunkt för de avtal som ska träffas inom industrin under de kommande månaderna. Förhandlingarna för bland annat läkemedels-, plast och gummiindustrin inom ALMEGA, det så kallade allokemiska avtalet, som berör 50 000 anställda börjar den 9 november. Förbundsgruppen ALMEGA inom SAF företräder cirka 8 000 företag med 420.000 anställda. Kontaktperson: Göran Trogen, tel 08-762 69 60 /LMÅ ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT01030/bit0002.pdf

Dokument & länkar