Samarbetsavtal klart för IT-branschen

Samarbetsavtal klart för IT-branschen Ett nytt samarbetsavtal om utveckling och lönebildning i IT-branschen slöts i går kväll mellan Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation och Civilingenjörsförbundet (CF), Civilekonomerna, Jusek, SEKO och Sif. Avtalet omfattar cirka 700 företag med cirka 70 000 medarbetare. Ett IT-Råd med representanter för företag och fack inrättas för att följa och främja utvecklingen inom branschen. IT-Rådet är också en plattform för diskussion av frågor som syftar till att att skapa goda förutsättningar för branschen och dess medarbetare. - IT-Rådet möjliggör för oss arbetsmarknadsparter att på ett konstruktivt sätt diskutera angelägna frågor som rör branschen, säger parternas representanter. Samarbetsavtalet, som träder i kraft den 1 januari 2004, består av dels gemensamma beskrivningar och bedömningar av branschens framtid och förutsättningar, dels en ny process som ska tillämpas i avtalsförhandlingarna för branschen från och med den 1 januari. - Det nya avtalet innebär att vi ska träffa avtal i god tid med balanserat resultat och utan stridsåtgärder, säger parterna Genom avtalet tar parterna ett gemensamt ansvar även för lönebildningen. Samarbetet är en nödvändig förutsättning för en god utveckling för branschen på arbetsmarknaden och det lägger grunden för en väl fungerande lönebildning och goda villkor i övrigt för företagen och medarbetarna. - Vidare ska arbetsorganisation och arbetsvillkor utformas till stöd för goda arbetsresultat, utvecklande arbeten och bättre kompetens, säger parterna. Parternas representanter: Göran Trogen, förbundsdirektör Almega ITA, tel 08-762 69 60, www.almega.se Claes Oldin, förhandlingschef Civilekonomerna, tel 070-266 27 53, www.civilekonomerna.se Göran Hamrin, förhandlingschef CF, tel 070-523 26 69, www.cf.se Stefan Grenö, enhetschef IT/Telekom Jusek, tel 070-665 29 32, www.jusek.se Thord Wedin, vice ordf Sif, tel 070-593 70 87, www.sif.se Roger Anderson, ombudsman tele/it SEKO tel 070-216 52 92, www.seko.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT20130/wkr0006.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar