Serviceföretaget PIMA AB får pris för utveckling av medarbetare

Serviceföretaget PIMA AB får pris för utveckling av medarbetare Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, har utnämnt Serviceföretaget PIMA AB till 2000 års pristagare av "Äpplet". Pristagaren får 25.000 kronor och symbolen "Äpplet". Serviceföretaget PIMA AB får priset för flerårigt arbete med utveckling av medarbetarna. Priset ges årligen till företag, skolor eller enskilda som på ett för- tjänstfullt sätt främjat och bedrivit kompetensutveckling i branschen och för dess anställda. SRY vill med priset stimulera till att arbeta konstruktivt och framåtblickande med kompetensutveckling för att skapa konkurrenskraftiga företag. Yrkesnämndens avsikt är att priset skall sti- mulera till fortsatt positivt arbete med kompetensutveckling. Serviceföretaget PIMA AB har förtjänstfullt arbetat framåtblickande med organisation och kompetensutveckling under ett flertal år. Kännetecknande för Serviceföretaget PIMA AB är att alla medarbetare som avancerat inom företaget är internt rekryterade, samt att utvecklingssamtal genomförs med samtliga som resulterar i en individuell utvecklingsplan. Serviceföretaget PIMA AB har ca 150 anställda i Storstockholm. Priset utdelas årligen på riksstudiedagarna, som i år äger rum i Sundsvall den 8-9 februari. SRY är en partsgemensam yrkesnämnd för företag anslutna till ALMEGA Serviceentreprenörerna. I SRY ingår ALMEGA, Fastighetsanställdas Förbund, SEKO och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Kontaktpersoner: Inger Jonasdotter ALMEGA, ordförande SRY, tel 08-762 69 06 eller mobiltel 070-345 69 06 Lars Göran Nilsson, Fastighets, vice ordförande SRY, tel 08-732 65 85 eller mobil 070-664 411 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar