Svenska tjänsteföretagare ser ingen ljusning i företagsklimatet

Report this content

Svenska tjänsteföretagare ser ingen ljusning i företagsklimatet TjänstePanelen visar i en ny enkät att tjänsteföretagen gör tummen ner för Sveriges nya regering. Tjänsteföretagen efterlyser bland annat enklare regler och tydliga signaler vad gäller beskattning av den nya regeringen. TjänstePanelen visar att så många som 50 procent av respondenterna anser att Sveriges nya regering kommer att ha en negativ påverkan på företagsklimatet för tjänsteföretag. Eller som en av respondenterna uttrycker det: "Tyvärr tror jag inte på att regeringen har viljan att göra något för att förbättra företagsklimatet för små företag. Man lovade i förra valrörelsen att ta bort en del och förenkla regelverket, men ingenting har gjorts under de gångna fyra åren (...)" De frågor som respondenterna i TjänstePanelen anser viktigast att den nya regeringen arbetar med är att: - sänka företagsbeskattningen genom att ta bort den del av arbetsgivaravgifterna som inte motsvaras av förmåner till medarbetare - tillsätta en kommission som ska granska de problem som finns för små tjänsteföretag att etableras och utvecklas och föreslå lösningar på problemen - säga ja till fortsatta decentraliserade arbetstidslösningar men nej till generell arbetstidsförkortning - Svaren visar att tjänsteföretagare i Sverige fortfarande väntar på att regering och riksdag ska komma in i tjänstesamhället. Det mesta av regelverken som styr företagandets villkor tillkom på 1970-talet. Att tillsätta en kommission i syfte att underlätta för små tjänsteföretag vore en bra början säger Ulf Lindberg, ansvarig för Forum för tjänsteföretagare. Hela enkäten finns att läsa på www.almega.se/presservice och på www.tjansteforum.org För mer information, kontakta: Ulf Lindberg, ansvarig Forum för tjänsteföretagare, tel: 070-345 69 51 Yvonne Gustavsson, pressansvarig, tel: 070-345 68 48 TjänstePanelen är en webbpanel som tas fram av Forum för tjänsteföretagare. Panelen syftar till att snabbt ta tempen bland Sveriges företagare i aktuella frågor. TjänstePanelen består av cirka 200 slumpmässigt utvalda företagare från något av Almegas fyra förbund: Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation, Almega Tjänsteförbunden, Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund och Vårdföretagarna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar