Tjänsteföretagens kommentar till Konjunkturinstitutets rapport

Tjänsteföretagens kommentar till Konjunkturinstitutets rapport Tjänstesektorn är särskilt arbetsintensiv och fungerar för närvarande som motor för att skapa jobb. Produktiviteten är lägre än inom industrin. Lönekostnadsökningarna måste vara relaterade till de enskilda företagens förutsättningar och medarbetarnas insatser och inte till något nationellt så kallat utrymme. -KIs rapport understryker att alla kostnader ska tas med i kalkylen inför avtalsförhandlingarna, inte bara lönehöjningar utan även till exempel ökade kostnader för den tredje sjuklöneveckan, konstaterar Owe Danemar, chefekonom på Almega. Vi noterar vidare att KI önskar begränsa den totala arbetskraftskostnadsökningen till 3,2 procent, vilket innebär en möjlighet till lönehöjningar med högst 1,7 procent. Dessa tal ligger avsevärt lägre än vad facken hittills redovisat. För mer information - kontakta: Owe Danemar, tel: 070-345 69 16 Almega har ca 8 700 medlemsföretag i sju förbund som tillsammans representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har sammanlagt 350 000 anställda. Mer information om Almega och förbunden finns på www.almega.se under rubriken Vad är Almega. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT01060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT01060/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar