TjänstePanelen nr 5: Regeringens vårbudget hindrar tjänsteföretagares tillväxt

TjänstePanelen nr 5: Regeringens vårbudget hindrar tjänsteföretagares tillväxt Det blir svårare att expandera, viljan att nyanställa påverkas och man måste ta större hänsyn till den sökandes hälsa vid nyrekrytering. Detta blir resultatet av regeringens förslag att arbetsgivare ska ha ett förlängt ansvar till tre veckors betalning vid sjukskrivningar. Den nya TjänstePanelen, där tjänsteföretagare svarar på frågor i aktuella ämnen, visar att tjänsteföretagares vilja att nyanställa helt klart påverkas av regeringens nya förslag. Hela 69 procent anger att viljan att nyanställa påverkas. Man måste även ta större hänsyn till den sökandes hälsa vid rekrytering, menar hela 94 procent. Faktorer som ålder, sjukdomshistoria, fritidsintressen med mera kan påverka vilka som faktiskt kan komma att rekryteras. Drygt hälften, 56 procent, av de svarande anger även att möjligheten och viljan att expandera minskar i och med det nya förslaget. 94 procent av tjänsteföretagarna anser inte att detta är rätta vägen för att komma tillrätta med långtidssjukskrivningar i Sverige. - Det här förslaget visar att regeringen inte tycks vara intresserad av att komma tillrätta med det verkliga problemet, som ju är långtidssjukskrivningarna, anser Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega. Detta förslag handlar mer om att balansera vårbudgeten än att lösa problem. Tyvärr är det så att regeringen nu istället väljer att belasta personalintensiva tjänsteföretags budgetar desto mer, vilket inte kommer att leda till en ökad tillväxt för Sverige. Kontakta oss: Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, 070-345 69 51 Yvonne Gustavsson, pressansvarig, 070-345 68 48 Läs rapporten TjänstePanelen nr 5 på almega.se, presservice. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01130/wkr0002.pdf

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar