Tydligare riktlinjer kring ny lag

Idag beslutade riksdagen att genomföra regeringens förslag om drivkrafter för minskad sjukfrånvaro. - Nu krävs ett ökat samarbete mellan arbetsgivare, sjukskrivande läkare och Försäkringskassan, menar Almegas vd Jonas Milton, annars blir det bara en straffskatt för arbetsgivarna som inte leder till minskad sjukfrånvaro.

Almega vill att den sjukskrivande läkaren ska kontakta arbetsplatsen vid all sjukskrivning från arbetet överstigande två veckor och att all sjukskrivning sker på tydlig diagnos som kan ge underlag för bedömning av frånvarons längd och nödvändiga rehabiliteringsinsatser. - Vi vill ha tydligare riktlinjer kring vad som är sjukdom, och vem som har rätt till ersättning. Idag är definitionen oklar och försäkringen används vid annat än sjukdomar, säger Almegas vd Jonas Milton. Almega kommer att inleda diskussioner med Försäkringskassorna runt om i landet. - Vi måste få tydligare besked kring var Försäkringskassan drar gränsen mellan sjukdom och andra problem, som inte ger rätt till ersättning, säger Jonas Milton. För frågor kontakta: Jonas Milton, vd Almega 070 345 69 74

Om oss

En organisation för tjänsteföretagare i SverigeAlmega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen. www.almega.se

Dokument & länkar