Almis årliga tillväxtrapport visar: Fortsatt hög tillväxtvilja hos företag - sju av tio vill nyanställa

Tillväxtviljan är fortsatt hög om än något dämpad jämfört med förra året. Drygt 80 procent av Sveriges små och medelstora företag har tillväxtambitioner. Sju av tio företag vill nyanställa och tre av fyra vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning bland små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Drygt 80 procent av Sveriges små och medelstora företag har tillväxtambitioner i någon grad och över hälften uppger att de har en hög eller mycket hög ambition att växa. Störst är tillväxtviljan i Kalmar län och Norrbotten.

Även behovet att rekrytera är fortsatt högt. Över sju av tio företag avser att nyanställa inom tre år. Dessutom har nästan var tionde företag för avsikt att mer än fördubbla sin arbetsstyrka. Företagen i Kalmar län, Västerbotten och Jämtland har högst ambition att nyanställa inom tre år.

-          Undersökningen visar en positiv bild av läget för svenska företag. Produkter och tjänster efterfrågas, även internationellt, och man ser möjligheter till expansion. Företagen visar också innovativ kraft då närmare hälften av företagen planerar att lansera nya tjänster och produkter säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

Stor potential internationellt

Drygt en tredjedel av företagen har export- och importverksamhet. Av dem som inte har export uppger var tredje företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

Över 40 procent har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst

Nästan sex av tio företag anser att de har en skalbar affärsidé, som innebär att man kan öka sin produktion och expandera till en låg merkostnad. Över 40 procent av företagen har dessutom lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren och något fler har för avsikt att under de kommande tre åren lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden.

Företagen satsar på hållbarhet

Drygt fyra av fem företag anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens konkurrenskraft. Tre av fyra företag kommer i hög eller viss grad att göra satsningar inom hållbarhet de närmaste åren.

Största tillväxthindret är att finna rätt kompetens

Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens. Det näst största hindret är kapital.

-Tillväxtviljan är hög hos svenska företag. Många av företagen kommer att kunna växa helt med egna resurser och kompetens. Men det finns en hög andel som efterfrågar tjänster inom finansiering och affärsutveckling. Många av företagen kan dessutom behöva en ”knuff” i rätt riktning för att göra verklighet av den potential som finns i företaget. Här har Almi en mycket viktig roll att fylla, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör hos Almi.

2019% Andel med ambition att växa Andel som vill nyanställa inom tre år Andel med potential att internationalisera Andel som vill satsa på hållbarhet Andel som avser att lansera en ny produkt inom tre år
Riket 83 71 32 75 46

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden april – maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 250 vd över hela landet i företag med upp till 250 anställda.

Om Almi 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070 314 34 34.

Rapporten finns här > >

www.almi.se/tillvaxtkartlaggning2019 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media