Ny teknik hjälper strokepatienter att svälja

Idag lider en dryg miljon svenskar av dysfagi. Det betyder att de inte kan svälja mat eller dryck vilket upplevs som ett stort socialt funktionshinder. Ofta uppstår skadan efter en stroke (slaganfall). Almi Invest har investerat i en ny svensk uppfinning och en effektiv behandlingsmetod som kan hjälpa de drabbade.

Problemet med sväljsvårigheter bland befolkningen är ett större och mer vanligt problem än vad många kanske tror. Varje år insjuknar 30–35 000 personer, allt fler yngre, i stroke och av dessa utvecklar ca 50 % dysfagi i akutskedet. Socialstyrelsen räknar också med en total ökning på hela 30 % när det gäller antalet nyinsjuknade i stroke per år. Kostnaderna för samhället ligger redan idag på runt 10 miljarder kronor per år. Almi Invest har investerat i MYoroface som utvecklat en produkt och en träningsmetod för de som drabbats av dysfagi.

– Enkelt beskrivet går behandlingen ut på att patienten själv, med hjälp av IQoro, lär sig att träna och ”återskapa” de nervbanor som skadats, säger Mary Hägg, medicine doktor, tandläkare och innovatören bakom IQoro. Hon har tillsammans med dottern Ylvali Gerling grundat familjeföretaget MYoroface som har sin bas i Hudiksvall. Som innovatör och entreprenör har hon redan tidigare prisats i olika sammanhang. Mary Hägg blev 2008 nominerad och fick ta emot Athenaprisets hedersomnämnande av regeringen, industrin och Dagens Medicin: ”för ett kreativt och visionärt arbete som har åstadkommit viktiga medicinska och sociala vinster för en stor och utsatt patientgrupp”.

20 års forskning
Produkten IQoro som MYoroface har tagit fram och säljer, är en munskärm. Det är den och träningsmetoden som utgör själva innovationen. Vid en första anblick kan munskärmen betraktats som en enkel produkt i plast. Men skenet bedrar. Här är varje liten detalj noga utformad och är baserad på gedigen forskning samt praktisk klinisk erfarenhet från 20 års utvecklingsarbete. Munskärmens form och yta är utvecklad för att ge ett bättre grepp, passar även personer med avvikande bett och når fler sensorer per ytenhet, allt för att öka stimulansen av hjärnans plasticitet. Handtaget är dessutom utformat så att patienten inte skall kunna ”träna på fel sätt” etc. Patienter som drabbats av dysfagi och som tränat med hjälp av IQoro har lyckats återskapa det skadade muskelminnet och det samspel som en gång funnits mellan hjärna, nervbanor och muskler när det gäller sväljfunktionen på alla tre nivåer, i munhålan, svalget och matstrupen. Effekten är validerad i över 10-talet vetenskapliga studier omfattande ca 500 patienter. I dessa studier har 97 % av patienterna förbättrat sin sväljfunktion radikalt och uppemot 71 % återfick en normal sväljkapacitet. Studier vid Uppsala Akademiska Sjukhuset och vid Stroke Center i Umeå visar dessutom att den återvunna sväljförmågan består.

Investering för höjd livskvalité
– Att svälja kan säkert uppfattas som en av de mest naturliga saker i världen, men i själva verket handlar det om ett komplicerat samspel mellan hjärnan, nervbanor och aktivering av en lång muskelkedja, från läpparna, via munnen, svalget och hela vägen ned till magsäcken. Att investera i en lösning som kan återskapa den förmågan är en angelägen investering, säger Magnus Engevik, Investment Manager på Almi Invest.

Även de personer som lider av MS (multipel skleros), Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, ALS (amyotrofisk lateralskleros) eller drabbats av skall- och nackskador, munhåle- och svalgtumörer kan också drabbas av dysfagi. Dessutom är det 10 % av den friska befolkningen i Sverige som lider av mekaniska problem i matstrupen på grund av ett mellangärdesbråck. Där märks symptom som rethosta, gurglig röst, riklig saliv, smärta ibland så kraftig att hjärtinfarkt misstänks och en stopp/klumpkänsla i halsen – maten fastnar och får kräkas upp. Typiskt är att denna sväljsvårighet speciellt för fasta konsistenser kommer och går.

För ytterligare information kontakta:
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se
Magnus Engevik, Investment Manager Almi Invest tel +4670-575 55 02 magnus.engevik@almi.se
Ylvali Gerling, vd MYoroface tel: +46 650-40 22 37, ylvali@myoroface.com

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Taggar:

Om oss

Om AlmiAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet. Om Almi InvestAlmi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar