Kalendarium AlphaHelix

Report this content

Styrelsen har fastslagit följande datum för bolagets ordinarie rapporter/händelser:

Bokslutskommuniké 2018   2019-02-14

Q1-rapport                             2019-04-24

Årsstämma                             2019-05-21

Q2-rapport                             2019-08-15

Q3-rapport                             2019-10-30

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

VD Mattias Molin

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

SO Mikael Havsjö

070 788 12 08

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

Prenumerera

Dokument & länkar