Alstom får ISO 37001-certifiering för sitt system att motverka bestickning

Alstom har fått den första AFAQ ISO 37001-certifieringen som tilldelats av AFNOR Certification efter en granskning som genomfördes mellan mars och maj 2017 på sju platser i Frankrike och Europa. Certifieringen bekräftar Alstoms åtagande att bekämpa korruption.

Den internationella standarden ISO 37001, som kom i oktober 2016, förespråkar en rad åtgärder för att hjälpa organisationer av alla storlekar, både privata och offentliga, att förhindra, upptäcka och hantera bestickning genom att införa ett ledningssystem särskilt utformat för hantering av bestickning.

Granskningen riktade in sig på om Alstoms anti-bestickningssystem var tillräckligt på europeisk nivå enligt ISO 37001-standard. I synnerhet tittade man på koncernens regler för etik och tillämpning, de etiska koder som utfärdades till alla anställda 2001, samt de olika instruktionerna för befintliga korruptionsförfaranden och övriga relaterade utbildningsverktyg.

Styrkorna som framhävs av AFNOR Certification omfattar ledningens starka vilja att upprätthålla en etisk kultur inom företaget, att införa arbetsprocesser som är väl anpassade till risker, särskilt på inköpsnivå, samt den direkta inkluderingen av anställda via ett nätverk av 260 etik- och tillämpningsambassadörer som är spridda över alla Alstoms verksamhetsorter runt om i världen.

- Vi är mycket stolta över att vara bland de första företagen i världen som får denna certifiering. Den visar på vårt starka engagemang för etik och värderar de stora ansträngningar som gjorts internt genom vår etik- och tillämpningsavdelning för att öka kommunikationen och medvetenheten om våra etiska förfaranden och värderingar, säger Henri Poupart-Lafarge, VD för Alstom.

- Vi har sett en stark vilja från högsta ledningen och de olika avdelningarna om att inrätta initiativ för att bekämpa korruption i Europa. Flera av riktlinjerna, effektivt samordnade på europeisk nivå av etik- och tillämpningsavdelningen, lovordades under revisionen, till exempel varningssystem och förebyggande åtgärder för inköp-, försäljning- och personalfunktioner. I slutet av 2016 använde Alstom offentliggörandet av ISO 37001-standarden för att stärka sitt arbete genom att använda den bästa praxis som då delades på internationell nivå. Revisioner kommer nu att hållas varje år för att fastställa hållbarheten i det nya styrningssystemet, säger Franck Lebeugle, VD för AFNOR Certification.

Denna första certifiering markerar starten på Alstom certifieringsarbete och kommer att följas av ytterligare revisioner i andra regioner där koncernen är verksam.

Presskontakt:
Maria Parent
Kommunikationschef Alstom Norden
maria.parent@alstom.com
mobil: 076-807 65 50

Om Alstom
Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 7,3 miljarder euro och bokförde order för 10,0 miljarder euro under räkenskapsåret 16/17. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 32 800 medarbetare. I Norden är vi cirka 300 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Om oss

Som leverantör av hållbara mobilitetslösningar, utvecklar och marknadsför Alstom system, utrustning och service inom transportsektorn. Alstom erbjuder ett komplett utbud av lösningar från höghastighetståg till tunnelbanor, spårvagnar och e-bussar, samt resenärslösningar, anpassade tjänster (underhåll, modernisering) och även infrastruktur, signalsystem och digitala mobilitetslösningar. Alstom är världsledande inom integrerade transportsystem. Företaget omsatte 8,1 miljarder euro och bokförde order för 12,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2018/19. Alstom har sitt huvudkontor i Frankrike, finns i över 60 länder och har 36 300 medarbetare. I Norden är vi cirka 450 medarbetare och har vårt huvudkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Prenumerera