Styrelseledamot i Alteco Medical föremål för utredning i Italien

Alteco Medical (”Alteco”) har via italiensk media tagit del av information om en lokal utredning avseende, såvitt bolaget förstår, misstänkt korruption. Utredningen omfattar enligt mediauppgifterna ett 70-tal personer och ett 15-tal bolag.

Enligt vad bolaget fått information om är Ugo Grondelli, styrelseledamot i bolaget och ägare till bolagets distributör i Italien, en av de personer som är föremål för utredningen och han är även för närvarande belagd med vissa restriktioner.

Enligt de mediauppgifter som Alteco har tagit del av påstås vidare även att bolaget berörs av den lokala utredningen. Någon sådan information har Alteco emellertid inte mottagit från italienska myndigheter och bolaget känner inte heller till på vilket sätt Alteco skulle kunna vara relevant för utredning i detta sammanhang.

Ytterligare information kommer att lämnas när sådan finns.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den10  maj 2017.


Om Alteco Medical AB

Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen och på så sätt bota patienten.

Prenumerera

Dokument & länkar