Alzinova får utökat patentskydd i Japan för ALZ-101 och grundteknologin

Alzinova AB (”Alzinova”) har fått en ny patentansökan godkänd i Japan — världens näst största läkemedelsmarknad.

Godkännandet ger ett bredare skydd för grundteknologin AβCC (och ALZ-101), vilket nu omfattar en ännu större mängd potentiella modifikationer av peptiden än den patentansökan som godkändes redan 2015. Patentskyddet gäller till april 2029 med möjlighet till förlängning med 5 år om registrering som läkemedel godkänns. Den japanska marknaden för läkemedel inom Alzheimers uppskattas av företaget GlobalData att uppgå till hela 2.6 miljarder USD år 2023, och är således en mycket viktig potentiell marknad för Alzinovas vaccin. Företaget arbetar aktivt med att stärka sitt patentskydd på alla större marknader, och godkännandet av denna utökade patentansökan är ett viktigt led i detta arbete.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar