Alzinovas båda patent är nu godkända av EPO

Som tidigare rapporterats har den europeiska patentorganisationen EPO meddelat att Alzinovas båda patentfamiljer kommer att godkännas under förutsättning att ordalydelserna i patenten godkänns av Alzinova och att patentkraven översätts till franska och tyska. Alzinova kan nu meddela att detta har skett, och patenten erhöll sina formella godkännanden den 4:e november 2015 (patentfamilj ”AβCC”) respektive den 29:e januari 2016 (patentfamilj ”ALZ-201”). Patenten har publicerats i ”European Patent Bulletin”, utgåvorna 2015/49 respektive 2016/09.

Registreringsfasen för båda patenten (”valideringen”) har nu påbörjats i enskilda europeiska länder. Vilka länder som valts kommer att rapporteras under våren.

Europa tillhör de tre största läkemedelsmarknaderna och därför av stor vikt för Alzinova. Marknadspotentialen enbart i de fem största europeiska länderna inom indikationen Alzheimer beräknas till 1.1 miljarder USD år 2023 (Global Data, PharmaPoint), och det finns idag inga botemedel eller tillförlitliga diagnostiska metoder för att kunna identifiera tidiga stadier av sjukdomen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Wester – VD
Telefon: +46 70 837 44 33
E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB
Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Prenumerera

Dokument & länkar