Alzinovas samarbetsprojekt inom diagnostik fördröjt

Tidigare aviserat samarbete med läkemedelsbolag inom diagnostik av Alzheimers sjukdom är fördröjt, och kommer därför även att löpa under 1H 2016. Fördröjningen påverkar inte Alzinovas fortsatta utveckling av vaccin ALZ-101.

Samarbetet med läkemedelsbolaget skulle enligt plan slutföras under Q4 2015. Alzinovas partner har meddelat att denna tidplan ej kommer att kunna följas, då företagets resurser behövts allokeras till mer akuta projekt. Projektet anses nu kunna vara slutfört senast under Q2 2016.

Samarbetet är konfidentiellt, och syftar till att analysera Alzinovas monklonala antikropp ALZ-201 på patientmaterial för att utvärdera dess diagnostiska potential. Även Alzinovas patenterade AβCC-oligomerer ingår i utvärderingen i egenskap av stabil standard, vilket möjliggör tillförlitlig bestämning av mängden oligomerer i patienter. Avtalet medför inte någon skyldighet av endera parten att fortsätta samarbetet efter avslutat projekt, och parterna behåller sina respektive immateriella rättigheter.

Projektet har framför allt drivits av Alzinovas samarbetspartner under 2015. Alzinova har istället sitt fokus på vaccinutvecklingen, vilket inte påverkas av diagnostikprojektets fördröjning. Skulle detta diagnostikprojekt leverera data som tyder på att Alzinovas monoklonala antikropp kan användas för att detektera Alzheimerpatienter i tidigt stadium kommer bolaget att öppna upp detta utvecklingsprojekt under 2016.

Idag uppskattas över 30 miljoner människor lida av Alzheimers sjukdom, och det finns inga botemedel eller tillförlitliga diagnostiska metoder för att kunna identifiera tidiga stadier av sjukdomen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar