Beslut om att inleda process för listbyte till Nasdaq First North

Styrelsen i Alzinova AB (publ) (”Alzinova”) har beslutat om att inleda en process för listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North. Alzinovas ambition är att bolagets aktier ska listas på Nasdaq First North under inledningen av 2019.

Ett listbyte till Nasdaq First North förväntas öka marknadens kännedom om bolaget samt underlätta och öka möjligheterna för internationella investerare att bli aktieägare i Alzinova. En notering på Nasdaq First North bedöms också skapa bättre förutsättningar för att hitta nya, internationella samarbetspartners.

VD Per Wester kommenterar:

”Spotlight Stock Market har varit en betydelsefull handelsplats för Alzinova och har möjliggjort en fantastisk utveckling för oss. Spotlight Stock Market besitter en hög servicenivå, god kunskap och har stöttat oss från dag ett. Men i samband med att Alzinovas ambitionsnivå höjts, behöver vi också ändra vår strategi. Därför känns en notering på Nasdaq First North som rätt väg att gå, med tanke på den globala exponering och internationella synlighet Nasdaq kan erbjuda. Vi vill dock tacka Spotlight Stock Market för ett gott samarbete och all den hjälp vi fått.”

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende planerat listbyte är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:30.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar