Framgångsrik GLP-toxikologistudie bekräftar att ALZ-101 har god effekt och är fri från biverkningar

Alzinova kan idag meddela att den GLP-toxikologistudie som inleddes i februari, 2018, slutförts. I denna studie, som diskuterats med regulatoriska myndigheter och som genomförts enligt ett fastställt regelverk som kallas ”GLP” (för Good Laboratory Practice), har 20 makakapor av båda könen behandlats med ALZ-101. Djuren delades in i en aktiv grupp som gavs vaccinet och en grupp som gavs placebo.

Resultaten visar att antikroppssvaren var utmärkta. Samtliga djur svarade bra på vaccinationen med antikroppsnivåer som ökar med antalet doser till höga nivåer. Samtliga djur uppvisade normalt beteende och var helt friska under hela studien. En detaljerad undersökning av inre organ påvisade inte heller några negativa effekter av vaccinationen. Således kunde inga tecken på biverkningar noteras i denna studie, i enlighet med alla tidigare genomförda farmakologiska studier (icke-GLP) på möss, kaniner, och makakapor.

-          Med de här fina resultaten från GLP-toxikologistudien i ryggen känner vi oss trygga med att säkerheten hos ALZ-101 är mycket god. GLP-toxikologistudien är en av hörnstenarna inför den kommande kliniska studien på människor. Vi ämnar påbörja denna studie så fort kliniskt material levererats och vi fått godkännande av den ansökan om klinisk prövning som ska lämnas till myndigheterna så snart alla prekliniska data sammanställts, kommenterar Per Wester, VD på Alzinova AB.

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Per Westers försorg, för offentliggörande den 23 oktober, 2018. 

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera