Projekt inom diagnostik avslutas

Alzinova kan idag meddela att projektet i samarbete med ett nordamerikanskt läkemedelsbolag kring diagnostik av Alzheimers sjukdom medelst antikroppen ALZ-201 kommer att avslutas innan avtalstiden löpt ut.

Alzinovas projetspartner har meddelat att de kommer att ändra fokus inom diagnostik, vilket naturligt medför att studier av antikroppen ALZ-201 inte längre är relevant för bolagets planer.

Båda parter är därför överens om att avsluta projektet i förtid. Positivt är att Alzinova inom ramen för projektet fått nya insikter om ALZ-201:s specificitet för oligomerer och användandet av AβCC-oligomererna som forskningsreagens. Ett test av antikroppens förmåga att detektera oligomerer i ryggmärgsvätska, som var planerat som del av projektet, kommer dock inte att genomföras i nuläget.

”Vi har full förståelse för vår partners strategiska beslut. Oberoende av detta är vi mycket nöjda med hur samarbetet fungerat och den information om ALZ-201 som redan genererats.” kommeneterar VD Per Wester.

Projektets avslutande har ingen påverkan på Alzinovas huvudfokus och det fortsatta arbetet med det prekliniska utvecklingsarbetet av vaccin ALZ-101 för behandling av patienter med Alzheimers sjukdom.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar