Filmrullens tid snart över- Fotoquick blir helt digitala

Filmrullens tid snart över- Fotoquick blir helt digitala Fotoquick trappar upp takten på övergången till digital fotografering. Nu får alla gratis framkallning på sin sista filmrulle vid tecknande av ett framkallningsabonnemang och köp av digitalkamera. Filmrullekunderna kan även få sina bilder digitalt på en cd-skiva. - Vi lyfter fram fördelarna med digital fotografering till alla som fortfarande framkallar traditionella analoga filmrullar, bland annat genom att visa en enkel väg både till att äga en egen digitalkamera och informera om framtida framkallningsalternativ, säger Christian Haeger, VD på Fotoquick. Under hösten kommer Fotoquick att stänga ner alla sina gamla analoga framkallningslaboratorier. Idag ser man ett tydlig trendbrott då nästan 50 procent av alla svenskar har tillgång till en digitalkamera, och utvecklingen visar att digitalkameran tar över helt. Det senaste året har Fotoquick satsat på nya moderna digitala laboratorier och fotokiosker runt om i landet och inom ett par år räknar man med att i princip all framkallning kommer att vara digital. - Möjligheten att framkalla traditionella filmrullar kommer givetvis att finnas kvar, men den drastiska minskningen av analog fotografering gör att vi nu satsar stort på att tillmötesgå den digitala ökningen, fortsätter Christian Haeger. Genom gjorda investeringar och koncentrationen på digital framkallning kommer Fotoquick kunna öka den personliga servicen i butikerna. För mer information, kontakta: Christian Haeger, VD Fotoquick Telefon: 08-514 961 39 Mobil:0702-62 23 45 Fotoquick är Sveriges största renodlade fotobutikskedja med över 50 butiker i hela landet. Verksamheten består av försäljning av kameror och tillbehör samt av digital- och konventionell fotoframkallning direkt i butik och via internet i egna framkallningsmaskiner. www.fotoquick.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT20040/wkr0001.pdf

Dokument & länkar