Bränslecellsverksamheten redo för den internationella marknaden

Bränslecellsverksamheten redo för den internationella marknaden I linje med utvecklingen inom Morphic väljer bolaget att nu påbörja en internationell försäljningsverksamhet inom bränslecellsindustrin. I samband med beslutet byter Morphics bränslecellsbolag och helägda dotterbolag Sercomo AB namn till Cell Impact AB. Det nya namnet är mer anpassat för bolagets verksamhet -att producera bipolära plattor till bränslecellsindustrin. Bränslecellsmarknaden är under kraftig expansion och därför är tidpunkten att påbörja den internationella försäljningsverksamheten ytterst lämplig. Bolagets namnbyte innebär en internationell anpassning till verksamheten och samtidigt lanseras också Cell Impacts webbplats, www.cellimpact.com. Webbplatsen riktar sig direkt till bränslecellsmarknaden med information om Cell Impacts unika metod och vilka fördelar den ger för bränslecellstillverkaren. "Den internationella marknadsföringen, namnbytet och Cell Impacts web- plats är ett viktigt steg i den utveckling av bolaget som sker just nu." säger Morphic Technologies VD, Peter Heidlund. "Med namnet och web- platsen följer sedan marknadsmaterial och en profilering av bolaget inom bränslecellsindustrin." Namnet Cell Impact anspelar dels på bränsleceller genom "cell" som i "Fuel Cell" och dels på metoden genom "impact", dvs ett kraftigt slag. Man kan också se namnet i sammanhanget "the fuel cell impact on the environmnet/society/industry", dvs den påverkan som bränsleceller kommer att ha på miljö, samhälle och industri. Cell Impact övertog i april 2004 Morphics patent avseende tillverkning av platta objekt med höghastighetsteknik. Samtidigt tecknades en exklusiv licens mellan moderbolaget och Cell Impact beträffande utnyttjande av Morphics övriga patent applicerade på tillverkningen av plattor. Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av: Mikael Molin, Marknadschef, Morphic Technologies, 031-775 4623, mikael.molin@morphic.se Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se) Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som erbjuder en teknik som gör det möjligt att massproducera kvalitetskomponenter snabbare, billigare och miljövänligare än vad som hittills varit möjligt. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens handelsplats Nya Marknaden och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT00090/wkr0001.pdf

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar