Delårsrapport för perioden 20020501-20030131

Delårsrapport för perioden 20020501-20030131 VIKTIGA HäNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET · Morphic inledde en marknadssatsning på Nordamerikanska marknaden, baserat på förfrågan från amerikanska intressenter. · En ledande pulverkomponenttillverkare köpte maskintid och inledde tester i Morphics pulverkompakteringsanläggning i Karlskoga. · Morphic blev industriell deltagare i det svenska forskningsprogrammet kring bränsleceller. Programmet har blivit beviljat 40 Mkr av MISTRA för industriell forskning och utveckling av unik svensk kompetens inom området. · Karlskoga Tingsrätt registrerade under januari 2003 ett tillbakadragande av Hydropulsors stämningsansökan riktad mot Morphic Technologies AB. Därmed finns det inga rättsliga tvister kring Morphic. · Morphics aktier handlas inofficiellt på Göteborgs OTC-lista. Från decemebr 2002 sker handeln elektroniskt. Aktuell kursinformation redovisas därmed även kontinuerligt på text-tv sid 219. VIKTIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS SLUT · Morphic tecknade ett samarbetsavtal med den amerikanska maskinleverantören PCC Fastener Engineers & Lewis Machine (PCC FELM) för att introducera Morphics produkter och lösningar på den internationella marknaden för trådbaserad komponenttillverkning. I samband med tecknandet av avtalet lade PCC FELM en order på en mindre kapenhet till en egen maskin för demonstration på Interwire i Atlanta i maj och IFFA i Cleveland i juni. · Morphics styrelse beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande om nyemission i form av en företrädesemission med subsidiär teckningsrätt riktad till nuvarande aktieägare. Emissionen ger även nya aktieägare möjlighet att teckna aktier i bolaget, förutsatt att emissionen ej blir fulltecknad av befintliga ägare. Emissionsprospekt avses att kungöras 4 mars och finnas tillgängligt from 11 mars hos bolaget ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00370/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar