Delårsrapport för perioden 20030501-20031031

Delårsrapport för perioden 20030501-20031031 VIKTIGA HäNDELSER UNDER PERIODEN Det multinationella maskinföretaget National Machinery LLC köpte en exklusiv licens avseende Morphics kapmaskiner samt tecknade ett leverantörsavtal med Morphic för kritiska delsystem. En första order på delsystem från National Machinery togs emot i oktober. Ordern är värd 2,3 Mkr och omfattar två kompletta kapsystem med tillhörande elektronik och mjukvara. En riktad nyemission med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från 2002 innebar nyteckning av 5 011 050 B-aktier. Den riktade nyemissionen tillsammans med vårens företrädesemission innebär att bemyndigandet från bolagsstämman 2002 på 10 miljoner nya B-aktier har utnyttjats till fullo. Morphic uppmärksammades i en större artikel i Sveriges största tekniska nyhetstidning Ny Teknik. VIKTIGA HäNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Eaton Corporation godkände i december enligt plan leveransen av det maskinsystem bolaget beställde i maj 2003. Leveransgodkännandet innebär att maskinen har skeppats till kunden och att huvuddelen av betalningen sker vid utrustningens ankomst. I november sålde två av bolagets huvudägare totalt 1 400 000 A-aktier till 5 privatpersoner. De nya ägarna tar därmed över 10.0 % av rösterna och 2.8 % av kapitalet, beräknat på antalet utestående aktier per den 4 november 2003. Morphic överförde samtliga sina affärskontakter och offerter till National Machinery inom marknadsområdet kapning upp till 25 mm. Överföringen innebar att National aktivt påbörjat sin försäljningsverksamhet inom området. Bolaget fördjupade sitt affärssamarbete med Volvokoncernen i syfte att få igång produktion och försäljning av bränslecellsplattor för installation i kommersiella bränslecellssystem under 2004. · Morphic aktiverade affärssamarbetet med Techtool AS inom off- shore industrin genom att offerera större system för användande av Morphics teknologi i undervattensapplikationer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031217BIT00850/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031217BIT00850/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar